Chia sẻ

LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO NĂM MỚI

03/01/2024
Năm 2023 đã qua, để một năm mới bứt phá với các mục tiêu quan trọng thì việc quan tâm đến kế hoạch tài chính cá nhân, đảm bảo gia tăng thu nhập và quản lý chi tiêu hợp lý là điều nên làm. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn gỡ rối được vấn đề này.


1. Xác định tổng quan kế hoạch tài chính cá nhân

Một kế hoạch tài chính đơn giản là một danh sách những điều bạn muốn đạt được vào một thời điểm trong tương lai. Danh sách của bạn nên bao gồm các mục chi tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Một kế hoạch nên được thiết kế theo các nhu cầu cá nhân đi từ tổng quan đến chi tiết các khía cạnh tài chính của bạn. Đồng thời có sự so sánh với năm tài chính liền kề để quản lý và theo dõi hiệu quả hơn.

2. Thống kê tài chính cá nhân

Sau bước tổng quan sẽ là bước chi tiết. Đây là việc rất quan trọng để biết bạn đang có những gì trong tay. Bạn hãy liệt kê toàn bộ các cơ sở tài chính của mình hiện có như: tiền mặt, vàng, tiền gửi tiết kiệm, các khoản đầu tư, tiền lương cùng tất cả các khoản thu nhập khác (thưởng, hoa hồng…) hay thu nhập thụ động khác.
Ngoài việc thống kê toàn bộ nguồn tài chính bạn đang có, bạn cần phải thống kê cả các khoản nợ đang phải gánh.

3. Lên danh sách những việc dự định chi tiêu

Bạn tiếp tục liệt kê những khoản mục mà bạn dự định chi tiêu trong năm 2024 với những khoảng thời gian và chi phí cụ thể (bao gồm những chi phí cố định và chi phí phát sinh).
  • Chi phí cố định sẽ chi trả định kỳ bao gồm các hóa đơn như điện, nước, gas, điện thoại, thuê nhà…
  • Chi phí phát sinh nhằm phục vụ cho một số công việc, hoạt động nhất định không phải trả định kỳ như đi du lịch, đầu tư giáo dục, mua tài sản mới...
4. Cân đối thu nhập và các khoản chi tiêu

Để thuận tiện cho việc cân đối thu chi, tốt nhất bạn nên lập kế hoạch tài chính cá nhân trên một bảng excel. Việc tự cân đối này giúp bạn sẽ điều chỉnh cho phù hợp với các ống heo: sinh hoạt, đầu tư, từ thiện với các mục đích khác nhau. Nếu như việc thu nhập đầu vào của bạn nhỏ hơn chi phí đầu ra, bạn phải điều chỉnh để hợp lý. Nếu không, bạn phải lên kế hoạch để tăng nguồn thu nhập cho phù hợp.

Năm mới là thời điểm hoàn hảo nhất để sắp xếp và ổn định nguồn tài chính của bạn. Hãy trung thực với bản thân và thực tế khi bạn đề ra kế hoạch
 năm mới và bạn sẽ có nguồn tài chính vững vàng suốt năm.
Chia sẻ
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chương trình ưu đãi khác

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động