Chia sẻ

GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG - THƯỞNG KHÔNG GIỚI HẠN

23/10/2023
Từ nay đến hết ngày 31/12/2023, Cán bộ Nhân viên (CBNV) OCB khi giới thiệu Khách hàng mở mới tài khoản OCB trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI sẽ nhận được vô vàn phần thưởng có giá trị.1. Giải thưởng giới thiệu:
  • 200 Khách hàng mở mới đầu tiên: Thưởng 100.000 VNĐ/Khách hàng.
  • 3.800 Khách hàng tiếp theo: Thưởng 50.000 VNĐ/Khách hàng.
2. Giải thưởng TOP:
  • Giải Nhất: 3.000.000 VNĐ
  • Giải Nhì: 2.000.000 VNĐ
  • Giải Ba: 1.000.000 VNĐ
Thời gian đua Top:
  • Chặng 01: từ ngày 16/9/2023 - 31/10/2023
  • Chặng 02: từ ngày 01/11/2023 - 31/12/2023

(*) Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho Cán bộ bán hành (CBBH) có KPI/thưởng hiệu suất khi kích hoạt OMNI. Chi tiết xem tại đây!

DANH SÁCH CBNV GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MỞ MỚI OCB OMNI THÀNH CÔNG
CHẶNG 01 (16/9/2023 - 31/10/2023)
Phần thưởng Chặng 1 được chi thưởng vào cùng kỳ lương Tháng 11/2023.

STT Người giới thiệu Phòng Ban Mã Nhân viên Số lượt
giới thiệu thành công
Thưởng
giới thiệu 
(VND)
Thưởng đua Top Chặng 1
(VND)
Tổng
tiền thưởng
(VND)
1 NGUYEN NGOC HUYNH NHU Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB25802 123 10,350,000 3,000,000 13,350,000
2 NGUYEN QUANG KHAI Trung tâm
Ngân hàng số
OCB21623 100 5,400,000 2,000,000 7,400,000
3 PHAM THU PHUONG PGD Văn Quán OCB21931 24 1,800,000 1,000,000 2,800,000
4 CAI HOANG NGHIA Trung tâm
Ngân hàng số
OCB27354 23 2,250,000   2,250,000
5 NGUYEN HOAI NAM Trung tâm
Ngân hàng số
OCB26711 21 1,350,000   1,350,000
6 PHAM THI MY TIEN PGD Phú Quốc OCB27235 20 1,300,000   1,300,000
7 TRAN PHUOC Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB22721 18 1,200,000   1,200,000
8 NGUYEN TAT THANH Trung tâm Nhân sự và
Đào tạo
OCB27394 17 1,700,000   1,700,000
9 SU THI CAM HA Phòng Phát triển đối tác OCB20588 16 1,600,000   1,600,000
10 BUI HOAI KIEU VI Trung tâm SME
Phú Nhuận
OCB24123 4 300,000   300,000
11 NGUYEN THI CAM THI Bộ phận Kho Quỹ CN
Hậu Giang
OCB19039 3 300,000   300,000
12 NGUYEN THI THANH XUAN Trung tâm Thẻ OCB26310 3 300,000   300,000
13 DANG THI THU THUY Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB20946 2 200,000   200,000
14 NGUYEN THI SON CA Trung tâm SME
Bến Thành
OCB24140 2 100,000   100,000
15 CAO VAN SON Trung tâm
Ngân hàng số
OCB27358 2 200,000   200,000
16 HO DINH TAN Trung tâm SME
Phú Nhuận
OCB26208 2 100,000   100,000
17 TRAN MINH THAO Phòng Quản lý
kinh doanh - RB
OCB22187 1 100,000   100,000
18 VO NGOC TRAM Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB26277 1 100,000   100,000
19 TRAN THI HAO Bộ phận Dịch vụ
tín dụng CN Hưng Yên
OCB23425 1 100,000   100,000
20 DO THIEN ANH Trung tâm Ngân hàng số Liobank OCB25066 1 100,000   100,000
21 NGUYEN HUU HOANG Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB24317 1 100,000   100,000
22 NGO GIA HUY Phòng Kiểm soát
tuân thủ
OCB24964 1 100,000   100,000
23 LA THI DUNG Trung tâm CIB
Thăng Long
OCB06983 1 100,000   100,000
24 VU HOAI THIEN THANH Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB23957 1 100,000   100,000
25 NGUYEN THANH MINH Trung tâm
Ngân hàng số
OCB27352 1 100,000   100,000
26 NGUYEN HONG SON Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB23109 1 100,000   100,000
27 HO LIEU HUYNH NHU Trung tâm
Ứng dụng công nghệ
OCB28028 1 100,000   100,000
28 PHAM THI THANH HOAI Trung tâm
Ngân hàng số
OCB21388 1 50,000   50,000DANH SÁCH CBNV GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MỞ MỚI OCB OMNI THÀNH CÔNG
CHẶNG 02 (01/11/2023 - 31/12/2023)
Phần thưởng Đợt 01 (01/11 - 30/11/2023) đã chi thưởng vào kỳ lương tháng 12/2023
Phần thưởng Đợt 02 (01/12 - 31/12/2023) sẽ chi thưởng vào kỳ lương tháng 01/2024

STT Người giới thiệu Phòng Ban
Nhân viên
Số lượt giới thiệu (01/12 - 31/12/2023) Thưởng giới thiệu
(01/12 - 31/12/2023)
Số lượt giới thiệu (01/11 - 30/11/2023)
Đã chi thưởng
Tổng lượt giới thiệu đua Top Chặng 2
(01/11 - 31/12/2023)
Thưởng đua Top Chặng 2
(VNĐ)
Tổng tiền thưởng
(VNĐ)
1 TRẦN THỊ DIỄM Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB15987 23                       1,150,000 25 48                    3,000,000                 4,150,000
2 NGUYỄN QUANG KHẢI Trung tâm
Ngân hàng số
OCB21623 32                       1,600,000 1 33                    2,000,000                 3,600,000
3 NÔNG NHƯ Ý LÂM Phòng Kinh doanh ngoại hối OCB27773 8                           400,000 24 32                    1,000,000                 1,400,000
4 NGÔ GIA HUY Phòng Kiểm soát tuân thủ OCB24964 7                           350,000                           350,000
5 NGUYỄN THIÊN ĐÔNG Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB20076 6                           300,000 5                         300,000
6 PHẠM THỊ THANH HOÀI Trung tâm
Ngân hàng số
OCB21388 6                           300,000                           300,000
7 HOÀNG THỊ NGỌC HÂN Trung tâm
Ngân hàng số
OCB26808 2                           100,000                           100,000
8 ĐÀO THỊ THÚY HỒNG Trung tâm
Bảo hiểm
OCB20601 2                           100,000                           100,000
9 ĐỖ THỊ BÍCH HÀ Trung tâm
Ngân hàng số
OCB23953 2                           100,000                           100,000
10 NGUYỄN NGỌC
MINH NGUYỆT
Trung tâm
Ngân hàng số
OCB19596 2                           100,000                           100,000
11 NGUYỄN THỊ HÀ Trung tâm
Ngân hàng số
OCB20404 2                           100,000 5                         100,000
12 QUÁCH NGỌC CHÂU Trung tâm Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng OCB28536 1                             50,000 2                           50,000
13 VŨ THỤY NGỌC OANH Trung tâm
Bảo hiểm
OCB19569 1                             50,000                             50,000
14 NGUYỄN THỊ
THANH TRÚC
Trung tâm
Ngân hàng số
OCB18393 1                             50,000 1                           50,000
15 NGUYỄN NGỌC
HUỲNH NHƯ
Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB25802     10      
16 ĐỖ THỊ THANH PHỤNG Phòng Phân khúc chiến lược OCB23703     6      
17 ĐẶNG THỊ THU THỦY Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB20946     6      
18 NGUYỄN THỊ SƠN CA Trung tâm SME Bến Thành OCB24140     3      
19 TRẦN PHƯỚC Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB22721     3      
20 PHAN HỒ MỸ LINH Trung tâm SME Phú Nhuận OCB24937     2      
21 NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG THẢO
Trung tâm
Ngân hàng số
OCB24455     2      
22 NGUYỄN THỊ CẨM THI Chi nhánh
Hậu Giang
OCB19039     2      
23 NGUYỄN TẤT THÀNH Trung tâm Nhân sự và đào tạo OCB27394     1      
24 NGUYỄN THỊ LÊ HẰNG Trung tâm Marketing
và Truyền thông
OCB20628     1      
25 KEO RÍCH THU Trung tâm
Ngân hàng số
OCB14932     1      
26 LÊ THỊ THANH THÚY Trung tâm SME Tân Thuận OCB27933     1      
27 NGÔ VIỆT HÙNG Trung tâm
Ngân hàng số
OCB24983     1      
28 ĐÀO THỊ HẠNH Chi nhánh
Thái Bình
OCB28157     1      
29 VÕ QUANG TÍN Trung tâm
Ngân hàng số
OCB15705     1      
30 NGUYỄN HỮU HOÀNG Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB24317     1      
31 ĐÀO THỊ THU HÀ Phòng Quản lý
chất lượng dịch vụ
OCB25880     1      

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: mihh@ocb.com.vn

Chia sẻ
Tags:
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chương trình ưu đãi khác

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động