Thẻ tín dụng
Thẻ ghi nợ

Đăng ký hoàn toàn online

Nhận thẻ tại nhà

Thẻ tín dụng

Thẻ OCB Passport Platinum

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


Phí thường niên:

Phí chuyển đổi ngoại tệ: 0%

Thời gian miễn lãi: 55 ngày

Phí phát hành:

Hạn mức rút tiền mặt: 80%

Ưu đãi mua sắm, nhà hàng, khách sạn quốc tế: trên 1000 địa điểm

Ưu đãi trả góp 0%: trên 4.500 địa điểm

Thẻ Tín Dụng OCB TTC Hospitality

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


Thẻ OCB Jetstar Platinum

Dòng thẻ tín dụng liên kết giữa OCB và Jetstar, dành riêng cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ bay của Jetstar với những ưu đãi và tiện ích vượt trội.


Phí thường niên:

Thời gian miễn lãi: 55 ngày

Ưu đãi trả góp 0%: trên 4.500 địa điểm

Hạn mức rút tiền mặt: 80%

Phí phát hành:

Hoàn tiền khi mua vé máy bay: 5%

Ưu đãi: Check-in quầy ưu tiên

Thẻ OCB Passport Platinum

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


Phí thường niên:

Phí chuyển đổi ngoại tệ: 0%

Thời gian miễn lãi: 55 ngày

Phí phát hành:

Hạn mức rút tiền mặt: 80%

Ưu đãi mua sắm, nhà hàng, khách sạn quốc tế: trên 1000 địa điểm

Ưu đãi trả góp 0%: trên 4.500 địa điểm

Thẻ Tín Dụng OCB TTC Hospitality

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


Thẻ OCB Jetstar Platinum

Dòng thẻ tín dụng liên kết giữa OCB và Jetstar, dành riêng cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ bay của Jetstar với những ưu đãi và tiện ích vượt trội.


Phí thường niên:

Thời gian miễn lãi: 55 ngày

Ưu đãi trả góp 0%: trên 4.500 địa điểm

Hạn mức rút tiền mặt: 80%

Phí phát hành:

Hoàn tiền khi mua vé máy bay: 5%

Ưu đãi: Check-in quầy ưu tiên

Thẻ ghi nợ

Thẻ OCB - BHD STAR

Sở hữu ngay gói tài khoản ngân hàng số OCB OMNI vượt trội và tấm thẻ ghi nợ nội địa OCB đồng thời là thẻ thành viên BHD Star.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Ưu đãi: Tặng 1 vé & 1 bắp

Đồ ăn thức uống: Giảm 20%

Giao dịch OCB OMNI:

Ưu đãi tại quầy: Quầy VIP tại BHD STAR

Thẻ OCB Jetstar

Dòng thẻ ghi nợ liên kết giữa OCB và Jetstar, dành riêng cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ bay của Jetstar với những ưu đãi và tiện ích vượt trội.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Hoàn tiền khi mua vé máy bay: 5%

Ưu đãi tại quầy: Check-in quầy ưu tiên

Thẻ OCB - BHD STAR

Sở hữu ngay gói tài khoản ngân hàng số OCB OMNI vượt trội và tấm thẻ ghi nợ nội địa OCB đồng thời là thẻ thành viên BHD Star.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Ưu đãi: Tặng 1 vé & 1 bắp

Đồ ăn thức uống: Giảm 20%

Giao dịch OCB OMNI:

Ưu đãi tại quầy: Quầy VIP tại BHD STAR

Thẻ OCB Jetstar

Dòng thẻ ghi nợ liên kết giữa OCB và Jetstar, dành riêng cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ bay của Jetstar với những ưu đãi và tiện ích vượt trội.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Hoàn tiền khi mua vé máy bay: 5%

Ưu đãi tại quầy: Check-in quầy ưu tiên

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động