Thẻ tín dụng
Thẻ ghi nợ

Đăng ký dễ

Phê duyệt nhanh

Thẻ trao tay

Thẻ tín dụng

Thẻ OCB Passport Platinum

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


Phí thường niên:

Phí chuyển đổi ngoại tệ: 0%

Thời gian miễn lãi: 55 ngày

Phí phát hành:

Hạn mức rút tiền mặt: 80%

Ưu đãi mua sắm, nhà hàng, khách sạn quốc tế: + 1000 điểm

Ưu đãi trả góp 0%: + 4.500 điểm

Thẻ OCB Passport Platinum

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


Phí thường niên:

Phí chuyển đổi ngoại tệ: 0%

Thời gian miễn lãi: 55 ngày

Phí phát hành:

Hạn mức rút tiền mặt: 80%

Ưu đãi mua sắm, nhà hàng, khách sạn quốc tế: + 1000 điểm

Ưu đãi trả góp 0%: + 4.500 điểm

Thẻ ghi nợ

Thẻ OCB - BHD STAR

Tấm thẻ 3 trong 1 liên kết giữa OCB và BHD: vừa là thẻ thành viên BHD, vừa là thẻ ghi nợ OCB đồng thời sở hữu dịch vụ ngân hàng số OCB OMNI nổi trội.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Ưu đãi tại quầy: Ưu tiên

Mở thẻ thành công: Tặng vé & bắp

Giảm phí bắp nước: 20%

Giao dịch OCB OMNI:

Thẻ OCB - BHD STAR

Tấm thẻ 3 trong 1 liên kết giữa OCB và BHD: vừa là thẻ thành viên BHD, vừa là thẻ ghi nợ OCB đồng thời sở hữu dịch vụ ngân hàng số OCB OMNI nổi trội.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Ưu đãi tại quầy: Ưu tiên

Mở thẻ thành công: Tặng vé & bắp

Giảm phí bắp nước: 20%

Giao dịch OCB OMNI:

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động