Thẻ OCB

Thẻ tín dụng
Thẻ ghi nợ
Đăng ký hoàn toàn online
Nhận thẻ tại nhà
Thẻ tín dụng
Thẻ Tín Dụng OCB TTC Hospitality

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


OCB Doctor MasterCard Platinum

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


OCB MasterCard Lifestyle

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


OCB MasterCard Platinum

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


Thẻ Tín Dụng OCB TTC Hospitality

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


OCB Doctor MasterCard Platinum

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


OCB MasterCard Lifestyle

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


OCB MasterCard Platinum

Dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành cho khách hàng mê du lịch nước ngoài, nghiện mua sắm online quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống của một công dân toàn cầu.


Thẻ ghi nợ
Thẻ OCB - BHD STAR

Sở hữu ngay gói tài khoản ngân hàng số OCB OMNI vượt trội và tấm thẻ ghi nợ nội địa OCB đồng thời là thẻ thành viên BHD Star.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Ưu đãi: Tặng 1 vé & 1 bắp

Đồ ăn thức uống: Giảm 20%

Giao dịch OCB OMNI:

Ưu đãi tại quầy: Quầy VIP tại BHD STAR

Thẻ OCB Jetstar

Dòng thẻ ghi nợ liên kết giữa OCB và Jetstar, dành riêng cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ bay của Jetstar với những ưu đãi và tiện ích vượt trội.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Ưu đãi tại quầy: Check-in quầy ưu tiên

Thẻ OCB - BHD STAR

Sở hữu ngay gói tài khoản ngân hàng số OCB OMNI vượt trội và tấm thẻ ghi nợ nội địa OCB đồng thời là thẻ thành viên BHD Star.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Ưu đãi: Tặng 1 vé & 1 bắp

Đồ ăn thức uống: Giảm 20%

Giao dịch OCB OMNI:

Ưu đãi tại quầy: Quầy VIP tại BHD STAR

Thẻ OCB Jetstar

Dòng thẻ ghi nợ liên kết giữa OCB và Jetstar, dành riêng cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ bay của Jetstar với những ưu đãi và tiện ích vượt trội.


Phí thường niên:

Phí phát hành:

Ưu đãi tại quầy: Check-in quầy ưu tiên

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động