ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NHẬN THẺ TRỰC TIẾP

CHỈ 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

ĐĂNG KÝ ONLINE

PHÊ DUYỆT CẤP TỐC

NHẬN THẺ TẬN TAY

Đặc quyền thẻ OCB MasterCard Lifestyle

Hoàn 100%

Phí thường niên
Áp dụng cho năm đầu tiên


Hoàn tiền đến 5%

Cho các giao dịch chi tiêu du lịch và ngoại tệ
Tổng giá trị hoàn lên đến 6 TRIỆU ĐỒNG/ NĂM


Bảo hiểm 20 triệu đồng

Bảo hiểm mất bóp/ ví
Trị giá 20 TRIỆU ĐỒNG/ năm

Ưu đãi đặc quyền và tiện ích vượt trội

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động