ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NHẬN THẺ TRỰC TIẾP

CHỈ 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

ĐĂNG KÝ ONLINE

PHÊ DUYỆT CẤP TỐC

NHẬN THẺ TẬN TAY

Đặc quyền thẻ OCB MasterCard Platinum

Hoàn 100%

Phí thường niên
Áp dụng cho năm đầu tiên


Hoàn tiền đến 5%

Cho các giao dịch mua sắm công nghệ & ẩm thực
Tổng giá trị hoàn lên đến 12 TRIỆU ĐỒNG/ năm

Bảo hiểm 20 tỷ đồng

Bảo hiểm du lịch toàn cầu; Bảo hiểm mất bóp ví
An tâm tận hưởng cuộc sống với gói bảo hiểm dành riêng cho chủ thẻ, trị giá lên đến 20 TỶ ĐỒNG

Tiện ích và điều kiện mở thẻ

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động