ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NHẬN THẺ TRỰC TIẾP

CHỈ 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

ĐĂNG KÝ ONLINE

PHÊ DUYỆT CẤP TỐC

NHẬN THẺ TẬN TAY

Đặc quyền thẻ OCB Doctor MasterCard Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế cao cấp đầu tiên dành riêng cho Bác sĩ

0 phí thường niên

Miễn phí thường niên trọn đời (*), Hoàn ngay 1 TRIỆU ĐỒNG khi chi tiêu từ 10 TRIỆU ĐỒNG

Bảo hiểm 20 tỷ đồng

Bảo hiểm du lịch toàn cầu; Bảo hiểm mất bóp ví

An tâm tận hưởng cuộc sống với các gói bảo hiểm dành riêng cho chủ thẻ, trị giá lên đến 20 TỶ ĐỒNG

Ưu đãi đặc quyền và tiện ích vượt trội

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động