Phê duyệt cấp tốc

Đăng ký online

Phê duyệt nhanh

Nhận ngay kết quả

1 phút điền thông tin

Phản hồi trong vòng 2 giờ

Tra cứu tài khoản vay trên OMNI GO

Tra cứu mã đăng ký vay FLC

Tính năng giúp tra cứu thông tin dành cho khách hàng đã hoàn tất việc đăng ký

Tiện ích và Gói vay

Hồ sơ đăng ký vay

  • Chứng minh nhân dân/Cân cước công dân và Hộ Khẩu
  • Hố sơ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ
  • Hợp đồng mua bán
  • Các hóa đơn thanh toán tiền mua nhà
  • Giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo.

Công cụ tính toán số tiền trả nợ hàng tháng

Giá trị nhà mua(VND)

100,000,000 VND

Giá trị tài sản(VND)

100,000,000 VND

Số tiền vay(VND)

100,000,000 VND

Thời gian vay(năm)

1 năm

VAY MUA BĐS, KHOẢN VAY
2.614.500.000 VNĐ
Giá trị BĐS mua: 2.614.500.000 VNĐ
Ước tính giá trị TC:
2.614.500.000 VNĐ
Kỳ hạn vay: 14 năm
Lãy suất vay: 7,99%/năm
Tiền lãi hàng tháng:
17.212.125 VNĐ
Tiền gốc hàng tháng:
15.562.500 VNĐ
Tổng tiền trả hàng tháng:
32.774.625 VNĐ
Số tiền trả nợ hàng tháng không vượt quá 70% Thu nhập hàng tháng của KH
Đăng ký vay
CHỌN PHƯƠNG ÁN KHÁC ĐỂ SO SÁNH
Số tiền trả nợ hàng tháng không vượt quá 70% Thu nhập hàng tháng của KH
CHỌN PHƯƠNG ÁN KHÁC ĐỂ SO SÁNH
Số tiền trả nợ hàng tháng không vượt quá 70% Thu nhập hàng tháng của KH

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động