Chia sẻ

Hoàn tiền 30% khi thanh toán hóa đơn tự động qua OCB OMNI

26/08/2020

 1. Tên chương trình: Hóa đơn định kỳ - OMNI trợ phí.
 2. Thời gian chương trình: Từ ngày 22/09/2020 đến ngày 31/12/2020.
 3. Địa bàn, phạm vi áp dụng: Tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.
 4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân.
 5. Kênh áp dụng: Ứng dụng OCB OMNI và OCB OMNI phiên bản website (omni.ocb.com.vn).
 6. Nội dung chi tiết chương trình:

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động qua OCB OMNI và duy trì tối thiểu 3 kỳ hóa đơn liên tiếp sẽ nhận được ưu đãi từ chương trình.

Cụ thể: Khách hàng được hoàn tiền 5%/giá trị hóa đơn cho lần thanh toán đầu tiên; hoàn tiền 10%/giá trị hóa đơn cho lần thanh toán thứ hai; hoàn tiền 15%/giá trị hóa đơn cho lần thanh toán thứ ba.

 • Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên đăng ký dich vụ thanh toán hóa đơn tự động tại OCB (KH trước ngày 22/09/2020 đã từng sử dụng dịch vụ thanh toán tự động tại OCB không nằm trong diện được tham gia chương trình).
 • Áp dụng cho các hóa đơn dịch vụ điện, nước, internet và truyền hình.
 • Áp dụng cho 2.000 khách hàng đầu tiên đăng ký, tính từ ngày triển khai chương trình.
 • Áp dụng cho 3 lần phát sinh hóa đơn đầu tiên và liên tiếp kể từ khi khách hàng đăng ký dịch vụ. Mỗi lần thanh toán được hoàn tối đa 50,000 đồng.
 • Mỗi khách hàng được nhận ưu đãi 1 lần (khách hàng có thể đăng ký tự động nhiều hóa đơn khác nhau, chương trình chỉ áp dụng cho hóa đơn đầu tiên khách hàng đăng ký).
 • Thời gian nhận hoàn tiền: Khách hàng nhận hoàn tiền vào tài khoản thanh toán ngay sau khi hoàn tất giao dịch thanh toán ở từng đợt thanh toán (hệ thống hoàn tiền tự động cho khách hàng).

+ Ví dụ: Khách hàng đăng ký thanh toán tự động hóa đơn điện vào ngày 22/09/2029. Ngày 30/09/2020, hóa đơn phát sinh nợ lần đầu tiên kể từ ngày đăng ký, hệ thống OCB OMNI sẽ tiến hành thanh toán tự động cho khách hàng, đồng thời thực hiện hoàn tiền lần đầu (5%) vào tài khoản cho khách hàng.

 • Hình thức khi đăng ký thanh toán tự động: Loại hình “Thanh toán toàn bộ”.
 • Ngày bắt đầu: Từ ngày 22/09/2020 đến 31/12/2020.
 • Thời hạn đăng ký: Không thời hạn.
 • Lưu ý: Khách hàng cần đảm bảo duy trì số dư trên tài khoản đủ để thanh toán hóa đơn khi đến kỳ thanh toán. Trường hợp đến kỳ thanh toán, tài khoản của khách hàng không đủ số dư để thanh toán cho hóa đơn, thì khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi theo chương trình này.
 • Chương trình không áp dụng cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ thành công, nhưng xóa/hủy và thực hiện đăng ký lại.

Khách hàng chưa có tài khoản OCB OMNI, đăng ký online tại đây

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

 Làm thế nào để tham gia chương trình ưu đãi “Hóa đơn định kỳ - OMNI trợ phí”?

 • Trường hợp bạn đã có tài khoản ngân hàng số OCB OMNI, chỉ cần cài đặt ứng dụng OCB OMNI về điện thoại, truy cập ứng dụng và thực hiện đăng ký thanh toán tự động qua ứng dụng. Nếu bạn thỏa điều kiện của chương trình sẽ được OCB OMNI áp dụng ưu đãi.
 • Trường hợp bạn chưa có tài khoản ngân hàng số OCB OMNI, đăng ký tại https://go.ocb.com.vn/mo-tai-khoan-ocb-omni. Sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản, bạn tải - cài đặt ứng dụng OCB OMNI và thực hiện đăng ký thanh toán tự động qua ứng dụng. Nếu bạn thỏa điều kiện của chương trình sẽ được OCB OMNI áp dụng ưu đãi.
 1. Tôi có thể đăng ký thanh toán hóa đơn tự động như thế nào?

Bước 1: Truy cập ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI

Bước 2: Chọn “Thanh toán”, chọn “Thanh toán tự động”

Bước 3: Chọn “Tạo mới”

Bước 4: Nhập thông tin theo màn hình hướng dẫn

Bước 5: Xác thực và hoàn tất giao dịch.

 • Lưu ý 1: Chương trình ưu đãi “Hóa đơn định kỳ - OMNI trợ phí” chỉ áp dụng cho hóa đơn dịch vụ điện, nước, internet, truyền hình.
 • Lưu ý 2: Tại màn hình đăng ký, chọn loại hình "Thanh toán toàn bộ" và thời hạn thanh toán - chọn "Không thời hạn" để đủ điều kiện nhận ưu đãi.

 

 1. Tôi đã sử dụng trích nợ hóa đơn tự động, bây giờ đăng ký cho một hóa đơn khác có được hưởng ưu đãi của chương trình không?

Không. Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ thanh toán tự động (tức chưa từng sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động tại OCB).

 1. Tôi đăng ký 2 thanh tóa hóa đơn tự động khác nhau, vậy hóa đơn nào sẽ được hưởng ưu đãi, hay được hưởng ưu đãi ở cả 2 hóa đơn?

Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi cho 1 hóa đơn. Và ưu đãi áp dụng cho hóa đơn đầu tiên bạn đăng ký, tính từ ngày 22/09/2020.

 1. Trước đây tôi đã từng sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động tại OCB nhưng đã hủy dịch vụ, bây giờ tôi đăng ký lại thì có được hưởng ưu đãi của chương trình không?

Không. Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ thanh toán tự động tại OCB.

 1. Tôi đã đăng ký thanh toán hóa đơn tự động, nhưng chọn nhầm thời hạn đăng ký “Có thời hạn”, bây giờ tôi chỉnh sửa và chọn lại là “Không thời hạn” thì có được hưởng ưu đãi của chương trình không?

Không. Hệ thống OCB ghi nhận thông tin áp dụng ưu đãi ngay sau khi bạn hoàn tất đăng ký lần đầu. Mọi điều chỉnh sau đó đều không hợp lệ.

 1. Chương trình ưu đãi “Hóa đơn định kỳ - OMNI trợ phí” áp dụng cho những loại hóa đơn nào?

Chương trình áp dụng cho 4 loại hóa đơn là điện, nước, truyền hình, internet.

 1. Trong trường hợp tôi tài khoản của tôi không đủ số dư để thanh toán hóa đơn ở lần thanh toán thứ 2, vậy tôi có được hưởng ưu đãi ở lần 1 và lần 3, tương ứng với hoàn tiên 5% và 10% không?

Bạn sẽ được hưởng ưu đãi ở lần thanh toán đầu tiên, nếu tài khoản đảm bảo số dư để thanh toán hóa đơn.

Ở lần thanh toán thứ 2, nếu tài khoản không đủ số dư, bạn sẽ không tiếp tục được hưởng ưu đãi từ chương trình, tức mất 2 đợt ưu đãi tiếp theo tương đương hoàn tiền 10% và 15%.

Theo thể lệ chương trình, bạn cần đảm bảo duy trì số dư trên tài khoản đủ để thanh toán hóa đơn khi đến kỳ thanh toán. Trường hợp đến kỳ thanh toán, tài khoản của khách hàng không đủ số dư để thanh toán cho hóa đơn, thì khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi theo chương trình này.

 1. Khi nào tôi sẽ được hoàn tiền?

Ở thời điểm hóa đơn phát sinh nợ và hệ thống OCB quét để gạch nợ, ngay sau khi hoàn tất thanh toán tự động cho bạn, OCB sẽ đồng thời hoàn tiền về tài khoản cho bạn.

 1. Tôi đã đăng ký thanh toán hóa đơn tự động, nhưng lỡ tay xóa hóa đơn đã đăng ký, bây giờ tôi đăng ký lại thì có được hưởng ưu đãi không?

Không. Chương trình áp dụng cho hóa đơn đầu tiên bạn đăng ký, nếu bạn đã xóa thì ưu đãi không còn áp dụng.

 1. Chương trình kéo dài đến khi nào?

Chương trình bắt đầu từ 22/09/2020 đến 31/12/2020, áp dụng cho 2.000 khách hàng đầu tiên đăng ký.

 1. Số tiền tối đa tôi được hoàn lại là bao nhiêu?

Bạn được hoàn tối đa 50.000 đồng/lần thanh toán. Tổng cộng, bạn được hoàn tối đa 150.000 đồng.

 1. Tôi nhận được thông tin chương trình hoàn tiền 30%, vậy mức ưu đãi này áp dụng như thế nào?

Bạn được ưu đãi tổng cộng 30%, bao gồm hoàn tiền lần lượt 5%, 10% và 15% cho 3 lần thanh toán đầu tiên và liên tiếp, tính từ thời điểm bạn đăng ký thanh toán tự động.

 1. Trường hợp tôi đăng ký thanh toán tự động vào ngày 31/12/2020, vậy sau khi hết thời hạn chương trình, tôi có còn được hưởng ưu đãi của chương trình?

Được. Thời điểm đăng ký thanh toán hóa đơn và bắt đầu thực hiện là 31/12/2020, bạn sẽ được hưởng đủ ưu đãi trong thời gian tiếp theo, dù thời gian chương trình đã kết thúc.

 1. Tôi đã đăng ký thanh toán hóa đơn tự động, tuy nhiên khi đến kỳ hóa đơn tôi đã tự thanh toán trước khi OCB trích nợ tự động. Như vậy, tôi có được hưởng ưu đãi của chương trình không?

Nếu như bạn tự thanh toán, bạn sẽ không được hưởng ưu đãi theo chương trình này do không phải là hệ thống OCB thực hiện thanh toán tự động.

Ở kỳ hóa đơn tiếp theo, nếu bạn để hệ thống OCB quét và gạch nợ tự động, chương trình ưu đãi sẽ được áp dụng – trong trường hợp bạn thỏa điều kiện đăng ký và nằm trong danh sách khách hàng được hưởng ưu đãi.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ OCB hotline: 1800 6678.

Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động