Chia sẻ

OMNI REWARDS TRỞ LẠI ĐẦY HẤP DẪN

16/06/2020


🔸Đối tượng tham gia chương trình:
 Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số OCB OMNI
🔸
Thời gian diễn ra chương trình: Từ 18/06/2020 đến khi có thông báo kết thúc
🔸Điều kiện tham gia chương trình:
 • Khách hàng có đăng ký và sử dụng dịch vụ ngân hàng số OCB OMNI
 • Khách hàng được tự động đăng ký tham gia chương trình khi lần đầu đăng nhập thành công vào ứng dụng OCB OMNI.
🔸Nội dung chương trình: Khách hàng khi phát sinh sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng OCB OMNI được tích lũy điểm để quy đổi thành các quà tặng có giá trị
🔸🔸🔸Đối với Khách hàng tham gia chương trình trước 01/06/2020:
 • Hạng thành viên và OMNI Coins tích lũy của khách hàng tham gia trước thời gian 01/06/2020 được duy trì và áp dụng trong chương trình OMNI Rewards mới.
🔸🔸🔸Nguyên tắc chung chương trình OMNI Rewards mới:
 • KH được tự động đăng ký tham gia chương trình khi lần đầu đăng nhập thành công vào ứng dụng OCB OMNI
 • KH khi sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng OCB OMNI được tích lũy OMNI Coins để quy đổi thành các quà tặng có giá trị và quy đổi thành tiền thanh toán
 • KH tham gia chương trình tích lũy OMNI Coins này cũng được tham gia đồng thời các chương trình khuyến mãi khác của OCB
 • Tỷ lệ quy đổi: 1 OMNI Coin = 1 VND
 • Nguyên tắc làm tròn: OMNI Coins tính được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
🔸🔸🔸Nguyên tắc OMNI Coins dùng để đổi quà:
 • Thời hạn 24 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch tích lũy OMNI Coins.
 • OMNI Coins dùng để đổi quà được tích lũy theo cách tính OMNI Coins từ các giao dịch online như sau:

BẢNG TÍNH TÍCH LŨY OMNI COINS TỪ GIAO DỊCH ONLINE

Sản phẩm/

Tiện ích

Đơn vị tính

Giá trị

OMNI Coins

Cách tính OMNI Coins

Kênh được tích lũy OMNI Coins

1

Tiền gửi tiết kiệm

 

 

 

 

 

1.1

Tiết kiệm điện tử

đồng

1,000,000

      20

(Số dư tiền gửi tiết kiệm/1.000.000) * 20 OMNI Coins * kỳ hạn (tháng)

Ebanking:

1.

www.ebanking.ocb.com.vn

2.

www.omni.ocb.com.vn

 

&

Mobile App:

OCB OMNI

 

2

Tiền gửi thanh toán

 

 

 

 

 

2.1

Tiền gửi thanh toán

đồng

1,000,000

120

(Số dư bình quân tiền gửi thanh toán trong tháng/1.000.000) * 120 OMNI Coins

Ebanking:

1.

www.ebanking.ocb.com.vn

2.

www.omni.ocb.com.vn

 

&

Mobile App:

OCB OMNI

 

3

Đăng ký dịch vụ

 

 

 

 

 

3.1

Đăng ký thành công iOTP

lần

1

        3,600

Hệ thống tự động tích lũy khi KH đăng nhập lần đầu. Mỗi KH chỉ được cộng 1 lần.

Mobile App:

OCB OMNI

App  

 

3.2

Đăng ký Thanh toán hóa đơn tự động

lần

1

     10,000

Hệ thống tự động tích lũy khi KH thực hiện giao dịch thành công. Mỗi KH chỉ được cộng 1 lần.

Mobile App: OCB OMNI

 

4

Thanh toán

 

 

 

 

 

4.1

Nạp tiền điện thoại

lần

1

              15

Hệ thống tự động tích lũy khi KH thực hiện giao dịch thành công

Mobile App: OCB OMNI

 

4.2

Thanh toán hóa đơn khác

lần

1

              50

Hệ thống tự động tích lũy khi KH thực hiện giao dịch thành công

Mobile App: OCB OMNI

 

5

Bảo hiểm

 

 

 

 

 

5.1

Bảo hiểm online

đồng

1,000,000

        6,000

Giá trị giao dịch/1,000,000 * OMNI Coins

Mobile App: OCB OMNI

 

6

Đầu tư

 

 

 

 

 

6.1

Sản phẩm đầu tư online

đồng

1,000,000

           500

Giá trị giao dịch/1,000,000 * OMNI Coins

Mobile App: OCB OMNI

 

7

Giao dịch ngoại tệ

 

 

 

 

 

7.1

Bán ngoại tệ online

đồng

1,000,000

           99

Giá trị giao dịch/1,000,000 * OMNI Coins

Mobile App: OCB OMNI

 

8

Sự kiện khác

 

 

 

 

 

8.1

Sinh nhật khách hàng

lần

 

 

 

1

 

 

 

 

Hệ thống tự động tích lũy khi khách hàng login vào app và phát sinh ít nhất 1 giao dịch trong khoảng thời gian quy định (được tính từ ngày sinh nhật đến 7 ngày sau)

Mobile App: OCB OMNI

 

 

Hạng MEMBER

1,000

 

Hạng IDOL

10,000

 

Hạng SUPERSTAR

20,000

8.2

Sự kiện trong năm

lần

1

     10,000

Hệ thống tự động tích lũy đối với 100 KH đầu tiên có phát sinh giao dịch vào ngày diễn ra sự kiện. Dự kiến 1 sự kiện/tháng.

8.3

Sự kiện OMNI days

lần

1

 x2

Hệ thống tự động tích lũy nhân đôi OMNI Coins cho mỗi giao dịch khi KH thực hiện giao dịch vào ngày chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng.

8.4

Chia sẻ hạng mức thành viên

lần

1

        200

Hệ thống tự động tích lũy khi KH thực hiện chia sẻ hạng mức thành viên trên Facebook (tối đa mỗi khách hàng được tích OMNI Coins 01 lần)

 🔸🔸🔸Nguyên tắc OMNI Coins dùng để xếp hạng thành viên:

 • OMNI Coins tích lũy từ 01/01 – 31/12 hằng năm được sử dụng xếp hạng thành viên. Hạng thành viên được giữ cho đến kỳ đánh xếp hạng tiếp theo
 • Phân hạng không bị mất khi khách hàng thực hiện dùng OMNI Coins đổi quà
 • OMNI Coins dùng để xếp hạng được tích lũy từ các hoạt động phát sinh giao dịch, Không tính OMNI Coins được tặng từ các hoạt động khuyến mãi và mục sự kiện

Phân hạng

MEMBER

IDOL

SUPERSTAR

Điều kiện tích lũy

> = 1 OMNI Coin

> 499,999 OMNI Coins

> 999,999 OMNI Coins

Quyền lợi thành viên

Tích lũy OMNI Coins đổi quà: evoucher, quà tặng vật lý.

Tặng 1,000 OMNI Coins vào tuần lễ sinh nhật

Miễn phí thanh toán hóa đơn.

Được hưởng toàn bộ các chính sách ưu đãi của OCB OMNI.  

Nhận quyền lợi thành viên theo hạng mức Member.

Tặng 10,000 OMNI Coins vào tuần lễ sinh nhật

Được sử dụng các dịch vụ VIP tại các đối tác liên kết.

Nhận quyền lợi thành viên theo hạng mức Member và Idol.

Tặng 20,000 OMNI Coins vào tuần lễ sinh nhật

Nhận đặc quyền tương đương với khách hàng VIP của ngân hàng OCB.

Tri ân, nhận qùa tặng cuối năm.


🔸
🔸🔸
Quà tặng và phương thức đổi quà với số OMNI Coins tích lũy:
 • Các hạng mục quà tặng chương trình gồm: evoucher, quà tặng vật lý, quy đổi OMNI Coins thành tiền thanh toán, quyên góp từ thiện
 • KH đăng ký đổi quà trực tiếp trên ứng dụng OCB OMNI
 • Sau khi KH đăng ký đổi quà, KH không được hủy giao dịch và không được hoàn lại quà tặng đã đổi trong bất kỳ trường hợp nào
 • KH đăng ký đổi quà thành công, OMNI Coins tích lũy của KH bị trừ đi một số OMNI Coins tương ứng với mức OMNI Coins đã đổi
 • Khách hàng được đổi nhiều quà cùng một thời điểm
👉Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ OCB: Hotline 18006678 - Email: omni.support@ocb.com.vn
Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động