Chia sẻ

THANH TOÁN HÓA ĐƠN – HOÀN TIỀN BẤT TẬN VỚI THẺ TÍN DỤNG OCB & EVN HÀ NỘI

18/05/2019
Từ ngày 01/05/2019 đến 31/07/2019, với mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn tiền điện từ 300,000 VNĐ bằng thẻ tín dụng liên kết OCB & EVN Hà Nội trên OCB OMNI, Khách hàng sẽ được hoàn 10% trên tổng hóa đơn (tối đa 200,000 VNĐ).

Lưu ý: chương trình áp dụng cho 300 Khách hàng đầu tiên trong mỗi tháng.Điều khoản và điều kiện chương trình:
- OCB sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch và ngày ghi nhận giao dịch (còn gọi là ngày báo nợ) được lưu trữ trên hệ thống của OCB để xác định giao dịch chi tiêu hợp lệ và điều kiện hưởng ưu đãi của chương trình.
- Mỗi chủ thẻ chỉ được hoàn tiền tối đa 1 lần trong từng tháng diễn ra chương trình, chỉ áp dụng cho các dòng thẻ liên kết OCB & EVN Hà Nội.
- Thẻ tham gia chương trình phải có tài khoản hợp lệ, thẻ không bị tạm ngưng hoặc hủy, thẻ không trong tình trạng chậm thanh toán, không vượt hạn mức, có lịch sử thanh toán các khoản tín dụng tốt.
- Chương trình không áp dụng đối với giao dịch rút tiền mặt tại quầy, máy ATM, hoặc máy POS, hoặc các giao dịch rút tiền mặt dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào khác, các giao dịch thanh toán các khoản phí ngân hàng khác hoặc các khoản trả góp định kỳ, các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, nạp tiền từ thẻ tín dụng vào ví điện tử.
- Không áp dụng cho giao dịch thẻ trong tình trạng khiếu nại, nghi ngờ gian lận trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian hoàn tiền.
- Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc bất cứ hình thức quy đổi khác.
- Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình, OCB sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với Khách hàng.Trong mọi trường hợp khiếu nại không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của OCB.
Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động