Chia sẻ

TẾT GIÁP THÌN - NGHÌN ĐIỀU MAY

05/02/2024

1. Tên chương trình: TẾT GIÁP THÌN – NGHÌN ĐIỀU MAY
2. Thời gian triển khai: Từ ngày 09/02/2024 đến ngày 19/02/2024 (tương ứng từ 30 Tết Âm lịch đến hết mùng 10 Tết Âm lịch)
3. Địa bàn, phạm vi áp dụng: Áp dụng trên toàn bộ phạm vi sử dụng OCB OMNI phiên bản ứng dụng (App).
4. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ Khách hàng sử dụng OCB OMNI phiên bản ứng dụng (App).
5. Sản phẩm dịch vụ áp dụng: Giao dịch chuyển tiền “Lì xì
6. Nội dung khuyến mãi:
6.1 Điều kiện tham gia:
 • Khách hàng thực hiện thành công giao dịch gửi lì xì Tết trên OCB OMNI phiên bản ứng dụng (App) trong thời gian diễn ra chương trình được nhận quà như sau:
 • Quà tặng khi thực hiện giao dịch:
  • Khách hàng lì xì (người chuyển tiền) sẽ nhận được quà 2,024 OMNI COINS (tương đương 2,024 VNĐ) cho mỗi lượt gửi lì xì hợp lệ . Mỗi Khách hàng (CIF) gửi lì xì sẽ có tối đa 2 lần được nhận quà, nghĩa là mỗi Khách hàng gửi lì xì sẽ được nhận tối đa 4,048 OMNI COINS (tương đương 4,048 VNĐ) cho 2 lượt gửi lì xì hợp lệ tới 2 người nhận lì xì (CIF) không được trùng nhau.
  • Khách hàng nhận lì xì (người nhận chuyển tiền) sẽ nhận được 2,024 OMNI COINS tương đương 2,024 VNĐ cho một lượt gửi lì xì hợp lệ từ một người chuyển tiền và giới hạn số lần nhận quà này là 2 lần với người chuyển tiền lì xì không được trùng nhau.
 • Quà tặng cho lượt giao dịch may mắn: Trong thời gian diễn ra chương trình, ở lượt gửi lì xì hợp lệ thứ 100, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 000 (tổng cộng 9 lần) trên hệ thống OCB OMNI, khách hàng lì xì (người chuyển tiền) sẽ được nhận thêm 99,999 OMNI COINS tương đương 99,999 VNĐ.

Tổng giá trị quà tặng:  89,955,991 VNĐ

6.2 Cách thức trao thưởng:

 • Ngay sau khi Khách hàng thực hiện thành công giao dịch lì xì Tết trên OCB OMNI phiên bản ứng dụng (App), OMNI Coins sẽ được tặng tự động ngay trên OMNI Rewards.
7. Các quy định khác:
 • Mỗi lượt gửi lì xì được định nghĩa là lì xì cho 1 người nhận, ví dụ Khách hàng thực hiện lì xì cho 3 người nhận khác nhau trong 1 lần giao dịch thì được tính là 3 lượt lì xì.
 • Khách hàng vừa có thể nhận quà khi là người chuyển tiền lì xì và cả khi là người nhận chuyển tiền lì xì nếu thỏa điều kiện chương trình.
 • 1 lượt lì xì hợp lệ được tính khi số tiền giao dịch tối thiếu là 10,000 VNĐ.
 • Chỉ áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền lì xì trong cùng OCB, không áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền cho chính mình hoặc đến ngân hàng khác.
 • Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách quà tặng.
8. Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên Trung tâm dịch vụ Khách hàng: 1800 6678 (Miễn phí 24/7)

Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động