Chia sẻ

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TIỆC SINH NHẬT - QUAY SỐ TRÚNG VÀNG

28/07/2023


OCB trân trọng thông báo danh sách các Khách hàng trúng thưởng từ chương trình "Đại tiệc sinh nhật -Quay số trúng vàng", khi thực hiện giao dịch tài chính thỏa điều kiện trên ứng dụng OCB OMNI.
Kết quả vòng quay kỳ 2 (17/8 - 21/8/2023)

STT CIF HỌ TÊN KHÁCH HÀNG GIẢI THƯỞNG SĐT
1 8529457 NGUYEN QUOC VIET 2.7 Lượng vàng 038357****
2 1213965 NGUYEN TRUNG HIEU 1 chỉ vàng 091649****
3 1472507 PHAM NGOC LAN CHI 1 chỉ vàng 076433****
4 1535921 BANG EUNSIL 1 chỉ vàng 070502****
5 1693629 DOAN TRAN THI THUY NGA 1 chỉ vàng 093827****
6 1730187 TO HONG DIEM 1 chỉ vàng 090903****
7 2027200 PHUNG QUANG THE 1 chỉ vàng 082623****
8 2145138 VO LE MINH HONG 1 chỉ vàng 038846****
9 2403056 TRAN QUOC KHANH 1 chỉ vàng 093811****
10 2432125 DAO THI PHUONG MAI 1 chỉ vàng 090915****
11 2495455 NGUYEN THI KIM NGAN 1 chỉ vàng 090105****
12 2552210 DAU THI HUONG 1 chỉ vàng 097977****
13 7531349 NGUYEN TRONG THANH 1 chỉ vàng 090822****
14 7800416 VO DUY ANH 1 chỉ vàng 093472****
15 8234248 NGUYEN THI NGOC TU 1 chỉ vàng 091126****
16 8312964 NGUYEN THANH CHI 1 chỉ vàng 096886****
17 832418 DOAN THANH TAM 1 chỉ vàng 090939****
18 8632839 DAO THI HAI NINH 1 chỉ vàng 097955****
19 8700708 NGUYEN THI DIEM MY 1 chỉ vàng 085777****
20 918278 NGUYEN NGOC SANG 1 chỉ vàng 090792****
21 997907 NGO MY CHU 1 chỉ vàng 090745****
22 1069190 NGUYEN THANH TAM 1.000.000 đồng 093227****
23 1115480 DIEP MY KHANH 1.000.000 đồng 093994****
24 1138183 LA NGOC BANG 1.000.000 đồng 093817****
25 1160738 NGUYEN DANG DUY VU 1.000.000 đồng 093678****
26 1203116 LUU VIET BAC 1.000.000 đồng 093506****
27 1212280 NGUYEN THI MY HANH 1.000.000 đồng 097250****
28 1213600 DANG THI HONG NHUNG 1.000.000 đồng 097449****
29 1221041 TRANG THI THUY DUYEN 1.000.000 đồng 093775****
30 1256023 HOANG XUAN THIEN 1.000.000 đồng 090264****
31 1312675 NGUYEN QUOC BAO 1.000.000 đồng 090703****
32 1434709 TRAN THI TRA CA 1.000.000 đồng 093890****
33 1467685 NGUYEN VAN QUOC 1.000.000 đồng 094969****
34 1475435 NGUYEN THI KIM HUONG 1.000.000 đồng 096725****
35 1498374 LE THI PHUOC HANG 1.000.000 đồng 033299****
36 1627295 DINH THI NGOC ANH 1.000.000 đồng 097462****
37 1977670 NGUYEN THI HOANG YEN 1.000.000 đồng 096792****
38 2008218 DAO CANH HOA 1.000.000 đồng 098864****
39 2127306 NGUYEN MINH TRUNG 1.000.000 đồng 093470****
40 2168504 TO KY DAN 1.000.000 đồng 090517****
41 2284071 DO THI NGOC HANH 1.000.000 đồng 093446****
42 2289728 NGUYEN KHANH HOA 1.000.000 đồng 034975****
43 2345697 NGUYEN THI THUY LINH 1.000.000 đồng 094640****
44 2357903 HO THANH NHUT DINH 1.000.000 đồng 079209****
45 2382327 NGUYEN THI NHUNG 1.000.000 đồng 033366****
46 2413402 DAO THI NGOC ANH 1.000.000 đồng 033473****
47 2488018 DAM THI THOA 1.000.000 đồng 098244****
48 2532082 NGUYEN DINH TRUNG 1.000.000 đồng 097804****
49 2568597 NGUYEN VU ANH THU 1.000.000 đồng 098211****
50 38585 NGUYEN THU HANG 1.000.000 đồng 093892****
51 7447428 BUI THI PHUONG THAO 1.000.000 đồng 091905****
52 7447529 KIEU LUU TINH VU 1.000.000 đồng 093538****
53 7755660 NGO TRONG DI 1.000.000 đồng 096294****
54 7863232 LE HUU TAI 1.000.000 đồng 076268****
55 8005254 NGUYEN THI TU 1.000.000 đồng 082856****
56 8079458 LUU THI THU HUONG 1.000.000 đồng 097780****
57 8091727 NGO THI THANH THUY 1.000.000 đồng 035250****
58 8112489 TRAN KIM NGAN 1.000.000 đồng 090628****
59 811503 TRAN THANH TRANG 1.000.000 đồng 091316****
60 8123130 LE THI LOAN 1.000.000 đồng 094697****
61 8154310 VU THI KIM TIEN 1.000.000 đồng 038438****
62 8187705 DO THI HUONG 1.000.000 đồng 097965****
63 8194330 NGUYEN THI KIM LONG 1.000.000 đồng 097494****
64 8236327 NGUYEN THI THUY NHU 1.000.000 đồng 090998****
65 8242294 NGUYEN THI HONG 1.000.000 đồng 032697****
66 8273521 AZZOLINI LUCA 1.000.000 đồng 032999****
67 8365888 NGO Y LAN 1.000.000 đồng 081233****
68 8566805 PHUONG TIEN THIEN 1.000.000 đồng 089916****
69 8570830 DINH VAN TU 1.000.000 đồng 034932****
70 910146 NGUYEN MAI THY 1.000.000 đồng 094689****
71 994594 LUONG BAO BINH 1.000.000 đồng 090978****


Kết quả vòng quay kỳ 1 (4/7 - 8/7/2023)

STT CIF HỌ TÊN KHÁCH HÀNG GIẢI THƯỞNG Số điện thoại
1 8437639 NGUYEN THI KIM DUNG 2.7 Lượng vàng 098238****
2 1042361 NGUYEN THI THANH NGOC 1 chỉ vàng 081295****
3 8261229 NGUYEN THI HOA 1 chỉ vàng 039997****
4 2314732 NGO THI THU HUONG 1 chỉ vàng 090418****
5 2304391 NGUYEN TIEN HUNG 1 chỉ vàng 098699****
6 2486907 NGUYEN THI CUC 1 chỉ vàng 093502****
7 7701594 LE CONG TRAN PHAT 1 chỉ vàng 033407****
8 8232924 NGUYEN THUY CHANG 1 chỉ vàng 098206****
9 8377141 NGUYEN THI THANH NHAN 1 chỉ vàng 090972****
10 8576644 PHAM VAN LAP 1 chỉ vàng 091360****
11 973300 TRAN THI HOANG DUNG 1 chỉ vàng 098723****
12 8566620 DINH THI THUY NGA 1 chỉ vàng 096439****
13 1265798 NGUYEN THI NGOC HIEU 1 chỉ vàng 090969****
14 1891042 HUYNH THI HONG PHAN 1 chỉ vàng 035359****
15 1928697 HOANG DINH LINH 1 chỉ vàng 093300****
16 2501733 NGUYEN HUU NHAN 1 chỉ vàng 090905****
17 1138295 TRAN LE ANH HUY 1 chỉ vàng 038753****
18 1052010 TRAN ANH TU 1 chỉ vàng 090366****
19 1620270 PHAM THI THANH MAI 1 chỉ vàng 096582****
20 8103257 TRAN THI THANH NGA 1 chỉ vàng 036716****
21 8311708 TRINH THI MAI HUONG 1 chỉ vàng 093606****
22 1701365 HUYNH NHUT TAM 1.000.000 đồng 093826****
23 2095140 NGUYEN THI VAN ANH 1.000.000 đồng 093323****
24 2229210 NGUYEN THI THANH TUYEN 1.000.000 đồng 032762****
25 2352171 NGUYEN PHAN NGOC TRINH 1.000.000 đồng 035530****
26 2442903 TRAN THI THANH HUYEN 1.000.000 đồng 097128****
27 7688203 TRAN HANH NGUYEN 1.000.000 đồng 035577****
28 8077135 TRAN THI HUE 1.000.000 đồng 093256****
29 8370311 NGUYEN XUAN HUNG 1.000.000 đồng 086854****
30 8269091 CAO PHUONG THAO 1.000.000 đồng 098368****
31 946526 TRAN THI TAM 1.000.000 đồng 097522****
32 2321348 HO THAO TUYEN 1.000.000 đồng 034595****
33 8030822 HOANG VU QUYNH 1.000.000 đồng 096955****
34 1010770 NGUYEN THI THU HONG 1.000.000 đồng 091848****
35 1040080 CAO THI MY CHI 1.000.000 đồng 090997****
36 1085500 LU NGOC ANH 1.000.000 đồng 091368****
37 1158076 HO THI TUYET HONG 1.000.000 đồng 094721****
38 1466049 NGO NHAT HUY 1.000.000 đồng 086917****
39 1792284 NGUYEN VIET TRUNG 1.000.000 đồng 097592****
40 1709317 VO THI THANH BINH 1.000.000 đồng 090457****
41 1813304 NGUYEN NGOC THANH HUYEN 1.000.000 đồng 093270****
42 1973810 NGUYEN THI NGOC PHUONG 1.000.000 đồng 077435****
43 2288015 DINH MY VAN 1.000.000 đồng 090987****
44 2344364 HUYNH LAN CHI 1.000.000 đồng 078996****
45 2345671 PHAN HONG HIEU 1.000.000 đồng 097189****
46 2371246 TRAN HOANG THANH PHUONG 1.000.000 đồng 090854****
47 7663917 NGUYEN HUYNH YEN NHI 1.000.000 đồng 034443****
48 7841940 HUYNH THI KIEU NUONG 1.000.000 đồng 097806****
49 2570458 LE THI MINH QUE 1.000.000 đồng 098761****
50 818443 NGUYEN KIM YEN 1.000.000 đồng 090700****
51 7458176 LUU THI THU HANG 1.000.000 đồng 091674****
52 950434 NGUYEN THI BICH NGUYET 1.000.000 đồng 096386****
53 1048824 MAI VAN THANG 1.000.000 đồng 097789****
54 1192045 NGUYEN THI MAI THUONG 1.000.000 đồng 096465****
55 1213666 BUI CONG DANH 1.000.000 đồng 093659****
56 1776771 VU THI THU HA 1.000.000 đồng 039589****
57 2002939 TRAN SO HA 1.000.000 đồng 090767****
58 2040217 DUONG VAN LOI 1.000.000 đồng 091693****
59 7317424 NGUYEN TAN PHUOC KHANG 1.000.000 đồng 091517****
60 7288542 NGUYEN THI THUY 1.000.000 đồng 090971****
61 8433295 LEE YONG HOON 1.000.000 đồng 097984****
62 846295 HAN TRONG TUAN 1.000.000 đồng 090479****
63 8525673 TRAN XUAN CHIEN 1.000.000 đồng 090457****
64 886755 NGUYEN THI THANH TUYEN 1.000.000 đồng 091375****
65 1138705 HA VAN THO 1.000.000 đồng 086849****
66 1600075 NGUYEN HONG DIEP 1.000.000 đồng 097284****
67 1817697 TRINH THI VAN 1.000.000 đồng 033837****
68 2219139 PHAM NGUYEN TUONG VAN 1.000.000 đồng 084507****
69 7542003 BUI NGUYEN THAO NHI 1.000.000 đồng 093517****
70 7720797 NGUYEN THI XUAN THU 1.000.000 đồng 081792****
71 2496023 DANG VAN THANH 1.000.000 đồng 091335****

 (*) Thể lệ chương trình chi tiết tại đây.

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Quý Khách vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng OCB:

  • Hội sở chính: 41 & 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
  • Hotline: 1800 6678 (Miễn phí 24/7)
  • Email: dvkh@ocb.com.vn
Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động