Chia sẻ

CHƯƠNG TRÌNH “ĐƯỜNG ĐUA TRIỆU PHÚ” SĂN THƯỞNG KHỦNG

27/04/2023

1. Tên chương trình: 
ĐƯỜNG ĐUA TRIỆU PHÚ
2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/7/2023.
3. Cơ cấu giải thưởng:

ĐƯỜNG ĐUA THÁNG 5

Thử thách

Giải thưởng

Số lượng

Giá trị giải thưởng (VNĐ)

Điều kiện

Thử thách 1

80.000 VNĐ

2,000

160.000.000

Hoàn thành thử thách 1 ở mục 4.2

Thử thách 2

500.000 VNĐ

370

185.000.000

Hoàn thành thử thách 2 ở mục 4.2

80.000 VNĐ

1,000

80.000.000

Sau khi hoàn thành thử thách 2 ở mục 4.2, mỗi lượt giới thiệu thêm tặng 80.000 VNĐ

Thử thách 3

Apple Watch Seri 8 (GPS 45mm)

02

28.000.000

Hoàn thành thử thách 3 ở mục 4.2 nhanh nhất

Thử thách 4

Iphone 14 Promax 256GB

01

35.000.000

Hoàn thành thử thách 4 ở mục 4.2 nhiều nhất

ĐƯỜNG ĐUA THÁNG 6

Thử thách 1

80.000 VNĐ

2,000

160.000.000

Hoàn thành thử thách 1 ở mục 4.2

Thử thách 2

500.000 VNĐ

370

185.000.000

Hoàn thành thử thách 2 ở mục 4.2

80.000 VNĐ

1,000

80.000.000

Sau khi hoàn thành thử thách 2 ở mục 4.2, mỗi lượt giới thiệu thêm tặng 80.000 VNĐ

Thử thách 3

Apple Watch Seri 8 (GPS 45mm)

02

28.000.000

Hoàn thành thử thách 3 ở mục 4.2 nhanh nhất

Thử thách 4

Iphone 14 Promax 256GB

01

35.000.000

Hoàn thành thử thách 4 ở mục 4.2 nhiều nhất

ĐƯỜNG ĐUA THÁNG 7

Thử thách 1

80.000 VNĐ

2,000

160.000.000

Hoàn thành thử thách 1 ở mục 4.2

Thử thách 2 

500.000 VNĐ

370

185.000.000

Hoàn thành thử thách 2 ở mục 4.2

80.000 VNĐ

1,000

80.000.000

Sau khi hoàn thành thử thách 2 ở mục 4.2, mỗi lượt giới thiệu thêm tặng 80.000 VNĐ

Thử thách 3

Apple Watch Seri 8 (GPS 45mm)

02

28.000.000

Hoàn thành thử thách 3 ở mục 4.2 nhanh nhất

Thử thách 4

Iphone 14 Promax 256GB

01

35.000.000

Hoàn thành thử thách 4 ở mục 4.2 nhiều nhất

Tổng cộng

10,119

1.464.000.000

 

 (*) Lưu ý:

  • Với mỗi lượt giới thiệu thành công phát sinh thêm sau khi hoàn thành thử thách thứ 2 trở đi sẽ được thưởng 80.000 VNĐ
  • Trong trường hợp Khách hàng vượt thử thách 3 nhanh nhất, OCB sẽ căn cứ dựa trên thời gian người giới thiệu thành công nhanh nhất để trao thưởng (người được giới thiệu hoàn thành điều kiện)
  • Trong trường hợp Khách hàng vượt thử thách 4 nhiều nhất, người giới thiệu có số lượt giới thiệu thành công nhiều nhất bằng nhau, OCB sẽ căn cứ dựa trên thời gian người giới thiệu hoàn thành điều kiện sớm hơn để xếp hạng và trao thưởng.
  • Mỗi Khách hàng chỉ nhận 01 giải thưởng cao nhất khi thỏa điều kiện chương trình đường đua tháng.
4. Nội dung chương trình:

4.1 Điều kiện tham gia:

  • Khách hàng hiện hữu đã có mã định danh tại OCB (CIF).
  • Khách hàng cài đặt phiên bản OCB OMNI mới nhất.

4.2 Cách thức tham gia:

  • Đối với Khách hàng hiện hữu: Truy cập ứng dụng OCB OMNI, vào mục “Mời bạn bè” để tham gia chương trình.
  • Đối với Khách hàng mới: Để tham gia chương trình, Khách hàng mới cần đăng ký mở thành công tài khoản thanh toán tại OCB. Sau đó, tham gia chương trình bằng cách truy cập ứng dụng OCB OMNI, vào mục “Mời bạn bè

  • Khách hàng tham gia Đường đua triệu phú bằng cách mời bạn bè và thực hiện các giao dịch trên app OCB OMNI để vượt qua các thử thách sau:
- Thử thách 1: Hoàn thành 01 giao dịch bất kì (không áp dụng giao dịch ví điện tử) và giới thiệu thành công từ 01 người (người được giới thiệu thực hiện giao dịch bất kì)
- Thử thách 2: Hoàn thành các hạng mục ở thử thách 1 và giới thiệu thành công thêm 05 người (tổng 06 người, mỗi người được giới thiệu có ít nhất 1 giao dịch bất kì).
- Thử thách 3: Hoàn thành các hạng mục ở thử thách 2; người giới thiệu thực hiện mở sổ tiết kiệm trực tuyến trên App OCB OMNI (tối thiểu 1.000.000 VNĐ, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng) và tổng lượt giới thiệu thành công đạt 15 người (mỗi người được giới thiệu có ít nhất 1 giao dịch bất kì)
- Thử thách 4: Hoàn thành các hạng mục ở thử thách 3 và có số lượt giới thiệu thành công nhiều nhất trong suốt chương trình (tổng lượt giới thiệu thành công tối thiểu 20 người và mỗi người được giới thiệu có ít nhất 1 giao dịch bất kì).

(*) Thể lệ chương trình chi tiết tại đây.

(*) Một số câu hỏi cần biết khi tham gia chương trình tham khảo tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6678 (miễn phí 24/7) hoặc tải ứng dụng OCB OMNI và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí tại đây.

Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động