Chia sẻ

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN THẢ GA - CẢ NĂM NHẬN QUÀ

30/01/2023

Chúc mừng các Khách hàng nhận thưởng từ chương trình "Thanh toán thả ga - Cả năm nhận quà". Danh sách chi tiết từng tháng xem bên dưới!
*Danh sách Khách hàng nhận thưởng Tháng 2/2023
- Khách hàng thỏa điều kiện nhận 01 Combo E-Voucher gồm 12 E-Voucher hoàn tiền với tổng giá trị 600.000 VNĐ.
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI SỐ LƯỢNG
GIAO DỊCH
TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG (VND)
1 NGUYEN LE MAI 070****697 3 1222816 600,000
2 LE THI KIM ANH 090****069 3 1300000 600,000
3 TRAN THI THANH DIEU 093****817 2 2031921 600,000
4 DAO THI HANH 036****644 3 1221721 600,000
5 WU PEI LING 093****010 149 13850000 600,000
6 PHAN ANH MINH 093****957 3 1488091 600,000
7 NGUYEN LE MINH VI 036****649 4 1213658 600,000
8 PHAN VAN CHUONG 037****364 4 1201000 600,000
9 TIEP RI DA NI 090****787 3 1500000 600,000
10 VU VAN TIEN 096****854 3 1289600 600,000
11 HOANG THI NHO 056****562 2 1260916 600,000
12 PHAN NGUYEN DINH KHANG 097****607 2 1275000 600,000
13 NGUYEN KHOA NGHIEM 090****661 6 2771738 600,000
14 TRAN THI THU NGA 038****294 4 1255280 600,000
15 TRAN TUAN ANH 098****824 5 1286000 600,000
16 LE TUAN MINH 093****331 7 6720000 600,000
17 TONG VIET TRUNG 078****576 6 2428951 600,000
18 NGUYEN VAN SU 093****795 2 1858323 600,000
19 CHU THI LOAN 035****413 2 12110000 600,000
20 NGUYEN NGOC QUE 079****974 2 1496000 600,000
21 PHAN THI NGOC NGAN 037****909 4 1201000 600,000
22 THAI THI NGOC TRAN 091****265 4 1792957 600,000
23 TRAN THI THU 091****193 7 1217162 600,000
24 HOANG VAN CHIEN 086****251 2 1200000 600,000
25 NGUYEN THI THAM 081****300 2 1200000 600,000
26 HUYNH VAN CUONG 096****712 3 1820341 600,000
27 NGUYEN BA THI 091****987 2 1200000 600,000
28 BUI THU THAO 039****928 2 1201000 600,000
29 NGUYEN DUC KHAI 033****743 2 1200001 600,000
30 HOA QUANG TOAN 094****288 2 1200000 600,000
31 DANG THI THAO 034****351 2 1391907 600,000
32 TRAN NHU QUYNH 038****186 2 1200000 600,000
33 DO MINH TAN 076****100 3 6904615 600,000
34 VU THI LINH 097****792 2 1200000 600,000
35 NGUYEN THI BINH 098****770 2 1200000 600,000
36 TRAN HUU PHUC 094****989 8 14965196 600,000
37 LE THI ANH 098****195 4 1530000 600,000
38 VU TRAN GIA YEN 090****506 4 9928579 600,000
39 LUONG VAN THOAI 094****330 2 2462173 600,000
40 NGUYEN THI DINH HUONG 091****179 2 5525000 600,000
41 NONG VAN GIANG 038****254 4 1273474 600,000
42 LE THI HUYEN TRANG 092****152 4 1570305 600,000
43 NGUYEN VAN TRI 076****999 5 1430000 600,000
44 LIM TUAN HAU 093****438 2 10751000 600,000
45 NGUYEN THI NGOC TRAM 076****151 2 5490000 600,000
46 VU KHANH VAN 091****569 6 7665900 600,000
47 DANG DAC TRUNG 034****823 4 2705000 600,000
48 TRAN VIET THANH 091****676 4 1603938 600,000
49 TRAN THI BICH THUONG 093****775 5 1240000 600,000
50 TA THI NGOC HUYEN 090****354 7 7940756 600,000
51 CAO THUY DUONG 038****966 6 2399322 600,000
52 NGUYEN THI THOA 039****805 3 1283843 600,000
53 TRAN THI TRUC 086****823 2 3357000 600,000
54 VO TRUNG QUAN 088****219 2 1300000 600,000
55 NGUYEN TRUNG HIEU 090****032 3 1279488 600,000
56 LAM NGOC DIEM 038****161 3 1500000 600,000
57 VUONG LE BANG 090****384 5 1996935 600,000
58 PHAM THANH DUONG 091****707 2 1319091 600,000
59 TRAN PHUONG PHUONG NGUYET 097****577 2 3001257 600,000
60 NGUYEN VAN DAM 090****436 5 1500000 600,000
61 NGUYEN VAN KHOI 036****693 5 1394300 600,000
62 NGO PHUONG HOANG 090****699 2 10100000 600,000
63 VO THI KIM NGAN 090****741 31 25510656 600,000
64 CHU THI NGAT 032****761 2 1200000 600,000
65 DUONG DINH XUAN TRONG 032****269 2 2300000 600,000
66 PHAM THI MAI 097****002 14 16215045 600,000
67 DOAN HOANG THONG 094****177 2 1569233 600,000
68 HUYNH TRI BINH 039****969 2 1959686 600,000
69 NGUYEN VAN MANH 096****306 2 1200000 600,000
70 TRAN THI MINH HANG 077****795 3 2023101 600,000
71 NGUYEN LAM 090****588 5 1359353 600,000
72 VU HONG SONG 094****084 2 1200000 600,000
73 TO THANH BINH 090****385 2 1320000 600,000
74 NGO VAN SAO 098****669 15 64764188 600,000
75 PHAM THI HIEN 086****797 10 1381722 600,000
76 NGUYEN DANG SANH NHON 077****501 11 6100000 600,000
77 NGUYEN THI CAM BINH 094****556 2 9500000 600,000
78 TRAN THI KIM MY 097****192 3 1747751 600,000
79 NGUYEN DANG DUNG 036****481 3 6483000 600,000
80 LE THI MY NGOC 037****241 5 2159000 600,000
81 NGUYEN VAN MINH 091****289 2 1267306 600,000
82 DANG HONG LOAN 077****605 2 8262500 600,000
83 PHAM THI PHUONG 090****179 4 1408023 600,000
84 TRAN HOANG LINH 096****488 7 3300000 600,000
85 NGUYEN THI HONG 034****895 17 29220564 600,000
86 NGUYEN THI HUONG 097****789 2 1805560 600,000
87 TRUONG THANH HUNG 093****773 2 1999391 600,000
88 VU THANH DAT 087****534 18 7299458 600,000
89 PHAM HUY DINH 094****771 7 3108021 600,000
90 DUONG QUOC THONG 090****959 2 32839000 600,000
91 NGUYEN DUY THACH 090****390 20 29805685 600,000
92 BUI THU TRANG 097****436 3 1250000 600,000
93 NGUYEN THI TUYET MAI 079****815 3 2188228 600,000
94 LY DIEP ANH 086****993 2 1551151 600,000
95 NGUYEN HO THI THU NHU 083****900 2 1355772 600,000
96 NGUYEN THI NGOC TRAN 079****508 6 1552000 600,000
97 HUYNH PHUONG UYEN 091****437 2 1255800 600,000
98 TRINH HONG HA 097****908 4 4616247 600,000
99 LE NGUYEN NGOC HAN 093****100 5 66692767 600,000
100 DO MINH THUONG 096****110 2 15750000 600,000
101 DAO DIEP HUONG 090****388 2 1541443 600,000
102 NGUYEN BAO PHUONG 077****786 305 6100000 600,000
103 DANG TRUNG DUNG 094****048 9 25114887 600,000
104 DINH TIEN HOANG 096****266 2 1201000 600,000
105 NGUYEN NGOC NGUYEN 085****558 4 2212000 600,000
106 NGUYEN KIM PHU 090****239 3 3058907 600,000
107 TRINH THI HUE 038****436 2 4247657 600,000
108 DUONG MINH QUOC 098****781 2 1200000 600,000
109 PHAN THI NA 096****672 2 2068700 600,000
110 TRAN VAN HIEU 097****490 2 2716000 600,000
111 NGUYEN MANH TUAN 033****460 6 2539166 600,000
112 LE THI TUYET 034****409 3 1301656 600,000
113 PHAM VAN PHUONG 036****257 3 1221112 600,000
114 VO THI LUONG 097****496 4 1251321 600,000
115 HUYNH DUC HUE 094****128 3 1346939 600,000
116 LE THUY LINH 093****292 2 1725469 600,000
117 SY VINH HONG 090****759 4 2894890 600,000
118 NGO THI THUY NGA 093****595 4 5006403 600,000
119 NGUYEN THI MINH NGUYET 094****446 11 59972032 600,000
120 HUYNH THI NGOC HUONG 098****192 7 16405849 600,000
121 LE TUYET PHUNG 091****645 3 1527284 600,000
122 NGUYEN DUY THANH 033****879 43 36948732 600,000
123 NGUYEN TRAN TUAN ANH 094****234 7 1831545 600,000
124 LE THI THU THAO 093****465 2 1274405 600,000
125 TRAN CONG HUY HOANG 093****818 2 2737000 600,000
126 HUYNH XUAN THAO 091****576 7 31337637 600,000
127 NGUYEN THI ANH THUY 098****859 2 1963272 600,000
128 NGUYEN VAN TRUNG 096****876 3 1319218 600,000
129 NGUYEN THI HA 097****131 3 1421576 600,000
130 NGUYEN THI HONG NHUNG 090****774 2 3908310 600,000
131 LE THI THANH DUNG 093****056 4 1431500 600,000
132 NGUYEN THI QUYEN 083****111 4 1383676 600,000
133 TRAC MY NGOC 087****599 2 6365000 600,000
134 NGUYEN THI MINH ANH 032****150 3 2982402 600,000
135 VO THI THANH TAM 036****841 3 9935706 600,000
136 PHAM VO TUAN THANH 079****679 2 1781582 600,000
137 NGUYEN THAO NGUYEN 094****307 5 3296000 600,000
138 NGUYEN THI HUONG 097****805 3 2499537 600,000
139 DINH HONG QUAN 090****710 2 1273056 600,000
140 TRAN NGUYEN HOANG PHUONG CHUC 070****627 2 6000000 600,000
141 NGUYEN THI THUY 098****968 3 1873600 600,000
142 LE THI HOAI THUONG 091****456 2 3200000 600,000
143 DOAN THI THUY 096****556 9 99183799 600,000
144 LE ANH VAN 081****333 4 1412100 600,000
145 LUONG TUYET HONG 090****812 3 1251712 600,000
146 TRAN THU TRANG 098****534 3 1860203 600,000
147 DO THI THUY HONG 098****256 3 1449261 600,000
148 CAO THI OANH 036****504 4 1303000 600,000
149 PHAM HUYNH CAO MINH 094****974 2 23129000 600,000
150 NGUYEN THI TOAN 052****992 4 2460000 600,000
151 HOANG VAN HIEU 032****681 2 1215494 600,000
152 NGUYEN VU LE HOANG 090****950 2 8080352 600,000
153 NGUYEN THI NGOC HUYEN 094****990 3 1246856 600,000
154 NGUYEN MINH KHANG 036****798 3 5891132 600,000
155 TRINH HUNG THANG 090****707 2 1231650 600,000
156 NGUYEN QUANG HUYNH 097****895 3 9003145 600,000
157 LE PHAM THANH TU 093****369 2 1200309 600,000
158 VO NGOC TRUNG 097****265 2 3910858 600,000
159 PHAM XUAN HOA 091****172 2 3374430 600,000
160 PHAN TRAN THU VAN 091****273 2 1938000 600,000
161 NGUYEN DUC HIEN 090****314 5 1422878 600,000
162 NGUYEN THANH TUNG 097****787 3 66206184 600,000
163 LE THI QUYEN 037****944 2 2631000 600,000
164 NGUYEN THI YEN LINH 058****458 7 2607882 600,000
165 LE NGUYEN VINH 090****183 2 1242226 600,000
166 DANG THI QUE HUONG 090****331 2 1499490 600,000
167 NGUYEN VAN TRINH 096****277 5 1600000 600,000
168 MA BICH NGAN 096****254 2 2766960 600,000
169 HUYNH PHAM PHI LOAN 070****442 2 1298485 600,000
170 NGUYEN THI ANH 034****750 2 1571491 600,000
171 NGUYEN THI KIM LUYEN 034****304 4 1485000 600,000
172 PHAN TUAN HUNG 098****819 4 3074971 600,000
173 NGUYEN HOANG XUAN THANH 091****557 5 1500000 600,000
174 LE VAN SON 038****939 3 7280000 600,000
175 TRAN QUOC NHIEM 090****478 3 1910439 600,000
176 NGUYEN KIM HOA 091****816 2 1319981 600,000
177 VO HOANG HUY 090****789 3 1550000 600,000
178 NGUYEN THI THU 034****623 18 19861200 600,000
179 DO XUAN TUAN 097****116 3 1300000 600,000
180 NGUYEN THI NGOC TRAN 070****495 2 1440976 600,000
181 LE NGUYEN QUOC HUNG 091****075 5 2355635 600,000
182 HUYNH THI BICH VAN 052****837 2 1319000 600,000
183 NGUYEN NGOC NHU HUE 090****196 2 1529527 600,000
184 NGUYEN THUAN THIEN 090****566 2 11020000 600,000
185 LE THI CAM TIEN 092****109 3 2800000 600,000
186 DANG THI THAO VY 091****137 5 1330200 600,000
187 PHAM TRUONG CONG 090****035 2 18936589 600,000
188 PHUNG THI THU HANG 037****811 3 2593640 600,000
189 NGUYEN HONG BINH 096****238 2 8901000 600,000
190 TRAN MANH CUONG 093****676 2 1210230 600,000
191 NGO THI BICH VAN 090****116 3 1447817 600,000
192 HUYNH QUOC NAM 092****924 3 1687446 600,000
193 TRAN THI KIM CUONG 076****541 150 3000000 600,000
194 VU THI THU HUONG 033****288 2 1347817 600,000
195 PHAM VAN BEN 091****955 7 3100000 600,000
196 PHAM PHU SON 081****968 2 1318000 600,000
197 NGO PHUONG THAO 093****602 2 1272000 600,000
198 NGO VAN TUONG 094****568 2 1440936 600,000
199 PHAM QUANG HUY 096****998 4 1798720 600,000
200 NGO THE QUAN 086****046 4 1319229 600,000

- Danh sách Khách hàng thỏa điều kiện nhận 01 E-Voucher hoàn tiền 50.000 VNĐ
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI SỐ LƯỢNG
GIAO DỊCH
TỔNG GIÁ TRỊ
GIAO DỊCH
GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG (VND)
1 TRAN THI THANH XUAN 038****178 2 1740000 50,000
2 DO QUANG TUYEN 097****689 2 4490000 50,000
3 LI QUANG TIEN 078****657 2 1479000 50,000
4 HOANG THI ANH NGUYET 090****123 2 1771748 50,000
5 NGUYEN NGOC HIEP 097****747 3 1827000 50,000
6 PHAM TUONG THUY 094****938 3 5695000 50,000
7 BUI MANH PHI 038****552 2 1582079 50,000
8 HOANG THI NHAN 081****715 3 1593400 50,000
9 HOANG THANH HUYEN 096****391 6 3414581 50,000
10 NGUYEN THI CHINH 090****633 4 35843000 50,000
11 PHAM NGOC TRANG 098****297 3 3740500 50,000
12 NGUYEN THE VINH 032****071 3 1653203 50,000
13 NGUYEN MINH HANH 093****064 4 2682218 50,000
14 BUI THUY HUONG 096****666 2 3662000 50,000
15 HOANG NGOC TUAN 083****689 2 5206552 50,000
16 DAO PHAM THANH LIEM 038****939 4 5123668 50,000
17 LE THI THUY 098****170 3 1626103 50,000
18 DUONG THI KIM CUC 094****455 3 1911906 50,000
19 TRAN QUOC THANH 098****283 3 1399794 50,000
20 NGUYEN THI VAN ANH 098****087 2 6700000 50,000
21 NGUYEN TRAN QUANG 085****300 6 3162300 50,000
22 TRAN THI HONG LINH 090****193 9 1917494 50,000
23 NGO LONG THUAN 085****233 4 1220000 50,000
24 TRUONG NGOC HONG VAN 090****930 5 3839851 50,000
25 HUYNH LAN PHUONG 036****580 2 1871000 50,000
26 TRUONG VAN GIAC 036****030 3 1890016 50,000
27 PHAM HONG THUYEN 036****267 2 6270000 50,000
28 NGUYEN MANH KIEN 098****386 5 2352100 50,000
29 TRINH HUYNH QUANG CANH 035****415 2 4321800 50,000
30 NGUYEN LUAN 093****979 3 34079950 50,000
31 PHAM THI MY NHUNG 094****917 2 1305000 50,000
32 THI DINH NGUYEN 094****637 2 4227744 50,000
33 PHAM NGOC THANH TU 090****873 3 1205950 50,000
34 DOAN CONG HAI 079****864 2 35011000 50,000
35 HO THI KIM YEN 085****539 3 2184966 50,000
36 VU THI HUE 098****229 7 29474326 50,000
37 LE NGOC CAO 070****151 3 1290923 50,000
38 NGUYEN HUYNH VIET 034****562 2 4293340 50,000
39 DANG HUU QUOC NHAN 093****068 6 2824236 50,000
40 NGUYEN THI NGA 086****889 2 1275225 50,000
41 NGUYEN MANH HUNG 038****793 3 1205298 50,000
42 HUYNH THI THU TRANG 094****501 7 2651926 50,000
43 VU NGOC LAM 093****118 4 1287734 50,000
44 NGUYEN XUAN QUANG 098****778 4 2000000 50,000
45 NGUYEN HOANG 090****103 3 5439421 50,000
46 NGUYEN HUYEN THANH 091****793 3 1200000 50,000
47 NGUYEN BUI ANH THU 090****897 2 1486757 50,000
48 TRAN NGO TUAN VU 090****890 5 8969562 50,000
49 PHAM THI KIM CUC 090****002 2 2571500 50,000
50 NGO THI XUAN TIEN 091****422 2 4659395 50,000
51 TRUONG THUY NGA 098****350 3 1522398 50,000
52 DAO TRI VIEN 098****176 2 3600000 50,000
53 NGUYEN THI DUYEN 037****679 3 2175636 50,000
54 HOANG THI KHANH LINH 036****495 2 2700000 50,000
55 PHAN THI VAN ANH 037****248 2 3600000 50,000
56 TA MINH HIEU 033****800 5 11330498 50,000
57 DIEU THI TRUC MAI 038****305 2 2334000 50,000
58 TRAN VAN MINH 033****706 3 10030000 50,000
59 DO HOANG HUNG 090****626 2 3747000 50,000
60 NGUYEN VAN HOANH 091****888 2 1509192 50,000
61 LE THI XUAN HAN 070****540 2 1800000 50,000
62 HA KHA HAN 078****087 2 3600000 50,000
63 NGUYEN MAI PHUONG 086****201 2 1800000 50,000
64 LO VAN THAM 087****999 8 6950038 50,000
65 LY NGUYEN ANH HONG 090****427 2 1359449 50,000
66 NGUYEN THI HA ANH 098****583 2 1752689 50,000
67 NGUYEN THI NGOC THUONG 079****752 2 1849000 50,000
68 VO TRAN THUY HUONG 098****494 4 1672406 50,000
69 NGUYEN TUONG VI 094****450 2 4686000 50,000
70 TRAN THI DUYEN 090****077 55 63622971 50,000
71 DUONG CAO NAM 086****833 2 3335000 50,000
72 NGUYEN TRONG DOAN 098****889 2 3662400 50,000
73 TRUONG CONG NGUYEN 084****902 2 3210000 50,000
74 NGUYEN THI THU HANG 090****365 4 1250000 50,000
75 NGUYEN THI HIEN 033****768 2 1767870 50,000
76 DOAN HUNG THINH 096****818 3 4354600 50,000
77 PHAN BAO AN 091****879 36 93705894 50,000
78 DINH THI THU THAO 096****124 2 5357000 50,000
79 NGUYEN SY TRI 090****409 2 2506941 50,000
80 HA KHANH HUY 039****188 3 1207346 50,000
81 NGUYEN DINH TRANG 038****345 2 2164800 50,000
82 BUI VIET HUNG 090****999 2 3221543 50,000
83 DO NHU MINH 093****329 4 2402920 50,000
84 BUI HOANG PHUC 090****031 2 5308540 50,000
85 LE HUNG NAM 090****202 2 3633181 50,000
86 TRUONG THI THU 097****507 3 7790000 50,000
87 LE THANH LOC 035****440 3 3003335 50,000
88 PHAM THI LIEU 097****094 2 3148130 50,000
89 NGUYEN TRONG KHANH 098****463 17 19989819 50,000
90 BUI THI THUY 097****235 6 1264000 50,000
91 TRAN NGOC TUAN 093****452 2 3649320 50,000
92 NGUYEN HAI YEN 098****184 2 1447935 50,000
93 PHAM THI THUY HANG 090****830 2 1528900 50,000
94 LE HOANG TIEN 032****700 2 1270500 50,000
95 HOANG THI PHUONG DUNG 094****691 2 1943933 50,000
96 DUONG MINH TAM 086****380 2 10895860 50,000
97 PHAM VIET DUNG 096****431 2 11730000 50,000
98 VO THI NHAN 094****539 2 1219029 50,000
99 TRAN THI THAO 097****803 2 2128500 50,000
100 DUONG LE HANG 097****411 3 17237300 50,000
101 Nguyen Thi Nhung 093****677 2 4595625 50,000
102 NGUYEN ANH PHI 079****737 2 4600400 50,000
103 CAO TIEN DAT 090****539 4 1220600 50,000
104 VU DUC LAM 039****463 2 1220000 50,000
105 NGUYEN TAN PHAT 033****331 4 3850000 50,000
106 TRAN THI NHAN 097****479 7 1270000 50,000
107 PHAM THUY MY DIEM 090****627 3 1232856 50,000
108 DOAN THANH NAM 096****194 2 2623139 50,000
109 GIANG VAN TIN 038****820 2 1246000 50,000
110 NGUYEN VAN NAM 097****799 6 14790579 50,000
111 PHAM THI XUAN KHAI 090****288 4 13750176 50,000
112 NGUYEN THI THUY THI 036****537 2 1589000 50,000
113 CAO THI BICH TRAM 097****950 2 1741113 50,000
114 PHAM DUC HUY 035****045 2 1541000 50,000
115 DANG VAN DONG 096****197 2 4781600 50,000
116 HUYNH THI LE THUY 090****959 2 3200000 50,000
117 NGUYEN THANH TUAN 098****392 2 2531000 50,000
118 HOANG THI LOAN 090****151 6 1368593 50,000
119 DO QUANG LOC 092****624 4 1293520 50,000
120 TRAN TRUONG HANH 084****555 3 1351160 50,000
121 NGUYEN THI KIM KHANH 097****010 4 2710821 50,000
122 NGUYEN DUC THANH 035****294 2 54920000 50,000
123 NGUYEN THI PHUONG THANH 090****482 2 2701886 50,000
124 NGUYEN THI THANH 098****335 2 1291378 50,000
125 HUYNH VAN DANG 090****788 3 32331271 50,000
126 HO BA NGOC 035****990 3 1610305 50,000
127 QUACH THANH NGA 093****705 3 4784000 50,000
128 LE DUC VIET 086****943 3 1531762 50,000
129 LUONG THANH HUNG 098****242 4 1263228 50,000
130 KY THI MY TRAN 077****848 4 4463864 50,000
131 TRINH MY PHUONG 098****939 4 1635351 50,000
132 THIEU THI TUYEN 077****669 4 2642669 50,000
133 BUI NGOC SANG 090****340 2 2870000 50,000
134 LE THI HUONG GIANG 091****837 2 6824270 50,000
135 NGUYEN THI BACH PHUONG 093****739 4 11843471 50,000
136 NGUYEN THI NGOC BICH THUY 091****530 3 1353389 50,000
137 LE KIM THUONG 033****885 2 1667000 50,000
138 NGUYEN THI NGOC ANH 098****600 3 6433130 50,000
139 HO THI THAM 090****384 3 2097871 50,000
140 HUYNH THI HOANG ANH 090****294 3 10052000 50,000
141 TRAN THI VAN 091****338 3 2951460 50,000
142 NGO TRONG HAI 093****916 3 2713242 50,000
143 NGUYEN MINH THU 089****073 2 1354366 50,000
144 KASKHEDIKAR TUSHAR 090****186 2 2341088 50,000
145 NGUYEN GIA THI 097****668 3 1823728 50,000
146 VU THI NGOAN 034****994 2 18480000 50,000
147 HO YEN NHI 093****499 4 1220000 50,000
148 PHAM THI THANH THAO 039****326 2 2694230 50,000
149 DINH NHAT QUYNH THU 090****309 2 1236408 50,000
150 TRUONG MINH TRI 070****332 2 6426935 50,000
151 LE THI THU TRANG 091****579 2 1594888 50,000
152 LE PHUONG ANH 092****032 4 5680031 50,000
153 DAO THI MAI 058****038 2 5340807 50,000
154 TRAN KIM MAI 090****304 2 3731177 50,000
155 NGUYEN ANH DUC 036****305 3 3622665 50,000
156 LE TUAN TUONG 096****435 2 2938580 50,000
157 NGUYEN CHI LINH 033****672 2 1460000 50,000
158 VU AN GIANG 097****872 3 1300000 50,000
159 TRAN THI THANH XUAN 094****877 5 2360856 50,000
160 NGUYEN NGOC VU 090****319 28 39297025 50,000
161 NGUYEN TRUNG THANH 091****066 2 51340522 50,000
162 BUI XUAN TU 096****586 2 1446008 50,000
163 NGUYEN DUC LONG 035****999 2 6175800 50,000
164 LE HOANG THAI SON 032****026 31 42533134 50,000
165 LY PHUONG THANH 094****553 2 1213000 50,000
166 NGUYEN HUY AN 091****066 3 3929355 50,000
167 DINH VAN PHUC 090****168 2 4223277 50,000
168 PHAM VAN LUC 039****666 2 2539890 50,000
169 TRUONG HUU LUC 098****776 3 12272336 50,000
170 NGUYEN THI DIEU LINH 081****198 2 5900000 50,000
171 NGUYEN THANH PHUNG 090****764 2 4148706 50,000
172 NGUYEN HONG NGHI 090****878 2 3701736 50,000
173 NGUYEN TRUNG HIEU 034****456 2 1227256 50,000
174 NGUYEN ANH TAN 091****986 2 2955000 50,000
175 VU HAI TRIEU 098****903 4 6276962 50,000
176 LE THI THI 093****388 2 5756079 50,000
177 TRAN DINH QUOC KHANH 093****987 17 26752180 50,000
178 BUI THI THUY TRINH 093****496 30 97459286 50,000
179 NGUYEN VIET HONG TRANG 076****113 2 1271378 50,000
180 LE ANH XUAN 081****809 3 1384799 50,000
181 PHAM THI LAN 035****202 2 1350083 50,000
182 HOANG THI TUYET 096****628 45 114257115 50,000
183 LUU THI HOA 098****893 3 1531005 50,000
184 DOAN HUYNH NHU 096****759 19 194811626 50,000
185 HOANG THI HONG 091****622 2 2090000 50,000
186 TRAN NGUYEN DIEU QUYNH 091****777 4 1282097 50,000
187 NGUYEN HOANG CHAU 039****607 3 1275209 50,000
188 DANG THE HIEN 098****463 2 19147353 50,000
189 NGUYEN THI HAI YEN 083****888 5 1213000 50,000
190 NGUYEN DO VU LINH 096****387 2 1334302 50,000
191 DO THI HA THU 098****463 3 1361430 50,000
192 NGUYEN THI LE HONG 090****250 2 2043702 50,000
193 NGUYEN THI MY HANH 093****957 2 11975000 50,000
194 NGUYEN TUAN ANH 090****666 13 40273938 50,000
195 TRAN TRONG NGHIA 090****748 4 2414066 50,000
196 TRAN THI NGUYET NGA 097****321 4 39728746 50,000
197 VU MINH TAN 098****822 3 1330108 50,000
198 LE ANH TUAN 097****231 2 2070499 50,000
199 NGUYEN HUU QUY 091****389 2 13011000 50,000
200 TRAN MINH HAI 085****662 3 6260000 50,000
201 TRAN HOANG DUC 037****848 2 1303273 50,000
202 TRAN HUYEN TRAN 036****451 3 1253103 50,000
203 LE THI THU THUY 090****238 2 2295242 50,000
204 NGUYEN NGOC HONG THUY 093****458 2 4678281 50,000
205 TRUONG TAN VU 091****484 4 14627830 50,000
206 DOAN THI BICH HANH 093****581 11 1330000 50,000
207 PHAM TAN HOANG 093****007 5 7500654 50,000
208 LE TRONG NHAN 090****687 2 11113000 50,000
209 HUYNH QUANG SANG 098****298 4 1836039 50,000
210 MAI CHI MINH 096****966 2 2050000 50,000
211 LY VAN VIET 094****559 2 5250293 50,000
212 TRAN VO TAM ANH 090****506 3 1366571 50,000
213 KIEU HUYEN TRAM 093****179 2 4085000 50,000
214 CAO NGOC THINH 070****944 4 3161525 50,000
215 NGUYEN ANH HOANG SON 089****528 3 2774900 50,000
216 NGUYEN THANH TUNG 096****292 2 2050000 50,000
217 PHAM VAN CUONG 093****578 3 2337328 50,000
218 PHUNG THI BICH 096****793 30 28424660 50,000
219 TRAN KHA DI 038****110 2 1520000 50,000
220 NGUYEN THI THAO 090****941 2 4667000 50,000
221 DINH XUAN BAC 032****357 2 2279900 50,000
222 DO NAM TRUNG 096****869 2 1218096 50,000
223 LY THANH TRI 097****466 4 1383152 50,000
224 TRAN QUANG HONG 086****624 32 81020344 50,000
225 HO QUANG TUE 012****081 2 1608974 50,000
226 NGUYEN MAI THIEN NGA 036****819 2 4219500 50,000
227 NGUYEN NGOC SON 097****997 4 1790816 50,000
228 TRAN THI NGOC 098****921 3 2032377 50,000
229 NGUYEN VAN TE 096****582 4 1562744 50,000
230 LAM THIEN DUNG 098****969 2 2313918 50,000
231 NGUYEN THI BANG TAM 091****857 2 3264610 50,000
232 LE ANH DUNG 089****189 4 1908628 50,000
233 LE THI HUYNH NHU 081****534 3 1500000 50,000
234 LE PHUONG CHI 090****088 4 1700000 50,000
235 TRAN THI KIM THUYEN 096****949 2 1225681 50,000
236 NGUYEN HOANG THANH PHUONG 035****611 2 4024245 50,000
237 QUACH XUAN DOAN 034****346 5 1633394 50,000
238 NGUYEN HONG HANH 097****354 4 1584000 50,000
239 TRAN VAN TUYEN 039****622 3 1351987 50,000
240 LE NGUYEN THANH KIEU 039****417 2 3481156 50,000
241 NGUYEN NGOC HIEU TRUNG 090****907 2 2711905 50,000
242 LY NGOC THANH 096****036 3 5139246 50,000
243 NGUYEN THI HUONG TRA 090****295 7 1606512 50,000
244 NGUYEN THI DINH 081****839 19 44980061 50,000
245 NGUYEN ANH THI 035****535 3 1676673 50,000
246 NGUYEN TRUNG NGHIA 094****279 4 1221756 50,000
247 TANG THAI NGOC 033****900 3 1214616 50,000
248 NGUYEN LE MAI PHUONG 091****785 2 2233747 50,000
249 DO NHAT THANH 086****396 2 3312000 50,000
250 TRAN THANH NGOC 091****459 2 2674333 50,000
251 LAM QUANG HIEN 091****073 2 1345592 50,000
252 TRAN THI NGOC DUNG 093****097 3 1881000 50,000
253 DUONG VAN QUAN 082****797 2 4400000 50,000
254 LUU HOANG TRI 091****322 3 1200000 50,000
255 NGUYEN PHUONG HANG 091****323 4 5000362 50,000
256 TRUONG TAN TAI 090****780 3 1771113 50,000
257 BUI THI THU TRANG 090****649 2 2000000 50,000
258 NGUYEN QUOC CUONG 039****494 2 4808723 50,000
259 MAI HUU CHI HIEN 094****114 2 57265000 50,000
260 NGUYEN QUOC KHANH 070****830 4 3066000 50,000
261 LUU NGUYEN HOANG LINH 091****672 2 3482386 50,000
262 TRUONG THI MINH 077****650 3 1234317 50,000
263 NGUYEN THI ANH HONG 090****033 3 1362882 50,000
264 PHAM VAN TRI 093****574 16 75510658 50,000
265 NGUYEN QUANG LINH 076****686 10 39976727 50,000
266 TRAN THI CUC 079****638 2 2094658 50,000
267 LAI TRUNG DUC 039****442 2 82702353 50,000
268 PHAN THI LOAN ANH 093****688 4 3186055 50,000
269 NGUYEN THI LIEU 035****477 2 2878144 50,000
270 MAI PHUONG 089****232 2 1200203 50,000
271 PHAM THI ANH TUYET 076****697 2 2304068 50,000
272 TRAN THI THU THAO 078****333 3 3540600 50,000
273 NGUYEN THI BICH HAU 033****040 17 69964563 50,000
274 TRAN MINH LOC 093****687 2 3107676 50,000
275 QUACH DUY THANH 094****312 4 1586521 50,000
276 VU PHUONG HAI 083****998 12 3996012 50,000

*Danh sách Khách hàng nhận thưởng Tháng 1/2023
- Danh sách Khách hàng thỏa điều kiện nhận 01 Combo E-Voucher gồm 12 E-Voucher hoàn tiền với tổng giá trị 600.000 VNĐ.


STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỔNG GIÁ TRỊ
GIAO DỊCH
GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG (VNĐ)
1 NGUYEN VAN TRUONG 091****636 6 3,900,000 600,000
2 HONG HUY MAN 093****636 2 1,355,281 600,000
3 PHAM NGUYEN VAN ANH 096****778 2 1,691,000 600,000
4 NGUY QUE CHAU 085****003 2 1,968,000 600,000
5 NGUYEN THI YEN 035****371 6 2,102,400 600,000
6 TRAN THI THO 096****239 4 2,000,000 600,000
7 VO TRUONG QUOC 097****144 2 34,985,000 600,000
8 TRINH THI DIEU TU 093****449 3 2,983,000 600,000
9 PHAN HUY CAM 035****277 2 1,695,000 600,000
10 TRINH THUY ANH 093****999 2 2,128,800 600,000
11 TRUONG THI HOANG HOA 090****468 2 7,212,554 600,000
12 QUACH GIA LINH 090****048 2 2,396,000 600,000
13 LE TUAN ANH 094****189 2 2,000,000 600,000
14 NGUYEN VAN QUYEN 091****577 2 1,742,852 600,000
15 NGUYEN THI BICH 097****011 2 1,563,300 600,000
16 DO THI KIM NHAN 092****509 2 2,040,000 600,000
17 TRUONG VAN TRON 056****999 8 130,338,000 600,000
18 DOAN MANH TRUNG 098****469 6 2,496,500 600,000
19 LU PHUOC LOC 090****779 3 1,894,033 600,000
20 TRAN THANH LIEM 035****667 2 3,976,000 600,000
21 VO DUY QUANG 090****796 3 3,371,000 600,000
22 TIEU THANH VY 079****089 2 1,935,500 600,000
23 NGUYEN DANG QUANG 091****177 14 36,071,520 600,000
24 NGUYEN THI THOA 097****077 2 1,508,000 600,000
25 DOAN VAN VINH MINH 090****842 2 6,478,000 600,000
26 NGUYEN KIM VY 098****226 2 1,530,000 600,000
27 LE VAN DUNG 098****219 3 1,733,500 600,000
28 QUACH TAN THANH 085****678 2 2,496,236 600,000
29 DO GIANG THANH 033****818 2 3,595,000 600,000
30 DUONG NGOC TO TRINH 000****000 3 9,466,500 600,000
31 DANG THI KHOE 098****751 2 1,461,000 600,000
32 PHAM THI THIEN HUONG 093****959 2 9,585,000 600,000
33 NGUYEN HOANG YEN NHI 093****476 4 2,777,900 600,000
34 VU THI THU 035****416 2 6,097,000 600,000
35 PHAM VAN DUOC 078****046 64 1,280,000 600,000
36 TRAN THI THUY VAN 032****746 3 1,483,000 600,000
37 NGUYEN THI DUNG 097****546 4 11,202,142 600,000
38 HO THI HONG NHIEN 032****328 3 1,200,000 600,000
39 BIEN THIEN PHU 090****225 2 3,080,000 600,000
40 HONG THI HANH NHAN 091****389 3 1,531,350 600,000
41 NGUYEN NGOC THUY DUONG 033****677 12 2,486,608 600,000
42 LUU QUE XUNG 098****030 2 2,652,086 600,000
43 NGUYEN THI DIEU VAN 090****183 2 5,082,000 600,000
44 TRUONG QUOC PHAP 058****494 2 1,350,000 600,000
45 PHAM NGOC THANH HANG 090****539 24 189,728,129 600,000
46 DUONG MINH TY 085****026 3 1,500,000 600,000
47 LE NGUYEN KIEU ANH 083****874 5 1,998,000 600,000
48 THAN THUY TRUC 096****412 3 2,336,938 600,000
49 DO VAN NHIET 097****129 7 6,715,600 600,000
50 PHAM QUANG PHUC 091****822 2 3,089,920 600,000
51 TU NHU HUYEN 033****039 3 6,550,000 600,000
52 NGUYEN THI OANH 090****186 4 45,778,646 600,000
53 NGUYEN HOAI KHIEM 083****604 2 11,371,378 600,000
54 HO THI THANH VAN 089****557 2 1,595,000 600,000
55 DANG PHU QUOC 090****650 4 1,966,083 600,000
56 CHU VAN THINH 096****768 2 5,360,500 600,000
57 NGUYEN THANH  THIEN 090****005 5 3,800,000 600,000
58 PHAM THI HUONG 083****597 2 1,303,000 600,000
59 TRANG HUYNH MAI 094****887 4 7,393,500 600,000
60 PHAM THI HONG BICH 090****113 3 6,977,700 600,000
61 HOANG KIM MANH 035****847 2 2,821,000 600,000
62 HONG DINH PHUC 097****890 2 4,183,684 600,000
63 NGUYEN THI THUY 097****767 4 2,849,434 600,000
64 BUI MINH HAO 096****633 2 1,848,900 600,000
65 PHAN NGUYEN MINH PHUONG 098****469 2 1,309,485 600,000
66 NGUYEN PHUONG QUYEN 093****223 2 2,992,504 600,000
67 NGUYEN HONG VAN 087****739 7 2,907,212 600,000
68 NGUYEN HOANG VU 096****800 58 98,264,036 600,000
69 NGUYEN THI TO UYEN 078****214 3 1,200,000 600,000
70 LE NHAT TAN 035****274 5 2,250,000 600,000
71 NGO HUE AN 093****912 3 1,200,000 600,000
72 TU TAN THANH 098****800 2 2,000,000 600,000
73 NGUYEN TAN THANH 098****096 3 6,225,280 600,000
74 SU KHAC DUNG 090****276 2 1,736,389 600,000
75 PHAN THI DUYEN 039****202 5 1,597,000 600,000
76 PHAM NGOC VIET 039****403 3 2,740,000 600,000
77 DINH BOI THI 093****363 7 3,721,626 600,000
78 TRUONG THI HUE 036****973 6 1,703,118 600,000
79 LE THI HANH 097****818 3 1,429,000 600,000
80 NGUYEN THI THU 097****890 3 4,660,651 600,000
81 NGUYEN KIEU OANH 094****323 3 2,309,208 600,000
82 DOAN TRUNG HIEU 091****354 2 7,240,040 600,000
83 VO THANH CONG 033****642 5 1,423,140 600,000
84 DAO TIEN THINH 090****086 8 2,227,582 600,000
85 NGUYEN VAN HUNG 039****652 2 4,290,000 600,000
86 NGUYEN THI THANH TUYEN 070****632 3 1,397,314 600,000
87 PHAN CONG THINH 058****305 2 7,197,800 600,000
88 HO VAN RI 090****516 2 1,210,566 600,000
89 NGUYEN TRUONG THO 090****213 6 11,494,806 600,000
90 HO NHU NINH 098****437 2 3,114,900 600,000
91 VO THI THU NGA 093****175 2 2,420,175 600,000
92 TRUONG MINH TIEN 094****022 2 1,886,000 600,000
93 NGUYEN THI HANG NGA 090****479 2 6,218,000 600,000
94 NGUYEN AI VY 097****558 2 5,668,000 600,000
95 LAM XA HAO 090****686 3 1,500,000 600,000
96 TRAN DUC VIET 083****869 3 6,371,121 600,000
97 LUU THI THANH TAM 090****647 3 2,710,000 600,000
98 LAI KHAC HIEP 096****068 2 1,330,000 600,000
99 NGUYEN VAN VINH 033****665 21 31,831,600 600,000
100 TRINH THI THU 097****383 3 1,645,000 600,000
101 PHI NGOC THUY 038****885 4 1,236,130 600,000
102 NGUYEN TUAN ANH 090****137 2 11,998,000 600,000
103 NGUYEN VAN DINH 090****920 2 1,803,200 600,000
104 LE THI NGUYET MINH 098****910 2 2,671,185 600,000
105 DUONG NHAT TAN 094****787 2 4,026,000 600,000
106 PHAM THANH HA 038****014 3 1,246,782 600,000
107 LE NGUYEN THAO NGOC 076****338 3 1,562,345 600,000
108 BUI DUC THINH 037****688 4 2,300,000 600,000
109 NGUYEN KHANH LINH 087****985 3 3,568,000 600,000
110 VO THANH PHONG 085****034 2 8,287,000 600,000
111 NGUYEN THI DIEU 079****693 2 1,860,000 600,000
112 NGUYEN TUAN KIET 090****549 3 4,980,000 600,000
113 DO THONG TUONG KHE 090****848 3 2,099,800 600,000
114 DAVYDOV DENIS 034****143 6 8,667,000 600,000
115 DO NGOC ANH 092****456 5 6,293,200 600,000
116 LA TUYET NGAN 098****250 3 2,427,314 600,000
117 TRAN TUAN KHAC 097****212 2 12,020,000 600,000
118 NGUYEN KHAC HIEU 090****928 20 29,715,324 600,000
119 NGO MINH PHUONG 096****397 16 34,603,482 600,000
120 DAO THI THU HIEN 091****285 2 2,710,800 600,000
121 KHONG THI MY LIEN 098****454 3 1,201,567 600,000
122 LE DUC VIET 097****554 2 2,212,999 600,000
123 NGUYEN TRUNG HIEU 091****160 3 1,207,491 600,000
124 DANG NGUYEN NGOC UYEN 093****403 3 1,568,000 600,000
125 TRINH TU ANH 090****919 2 3,136,420 600,000
126 DINH NGOC THU 091****198 3 2,080,600 600,000
127 PHUNG MINH PHUC 097****679 2 1,365,433 600,000
128 LE MINH QUAN 093****393 3 16,112,000 600,000
129 VO MINH TAN TAI 096****438 10 1,900,000 600,000
130 TRAN VAN THAI 085****428 4 2,250,700 600,000
131 NGUYEN HA KHANH LINH 079****922 2 3,998,000 600,000
132 HOANG CONG DANH 093****604 2 4,975,000 600,000
133 NGUYEN VAN CHI 097****884 2 35,932,721 600,000
134 DU MY PHUONG 090****771 4 1,400,000 600,000
135 NGUYEN ANH DUY 090****008 6 1,742,143 600,000
136 TRAN TUNG LINH 097****491 6 5,027,215 600,000
137 LE THI GIANG 086****715 5 1,213,009 600,000
138 TRAN BAO NGOC 039****899 10 13,952,206 600,000
139 NGUYEN THI BICH DAO 037****612 5 2,200,000 600,000
140 DU UYEN DINH 037****958 19 16,312,338 600,000
141 HOANG THI BICH HIEN 098****618 6 23,851,717 600,000
142 PHAN THI TU OANH 091****596 2 1,424,135 600,000
143 NGUYEN THI MINH DAT 077****445 2 1,918,000 600,000
144 NGUYEN THI CAM THANH 090****889 2 3,828,000 600,000
145 NGUYEN THI THANH PHUONG 082****164 2 5,931,500 600,000
146 LUONG TRONG HUY 090****009 11 4,360,000 600,000
147 PHAN THANH LINH 033****731 5 1,755,782 600,000
148 TRINH NGUYEN HOAI PHUONG 038****694 3 1,798,000 600,000
149 TRAN THI THUY TRANG 093****168 3 19,244,406 600,000
150 NGUYEN THI PHUONG THAO 076****872 5 1,279,871 600,000
151 NGUYEN THE HAI 035****454 32 98,969,082 600,000
152 NGUYEN XUAN THANH 092****895 2 25,033,581 600,000
153 NGUYEN DU THANG 096****586 3 1,243,033 600,000
154 PHAM THANH NHAN 090****945 3 1,200,000 600,000
155 NGUYEN TUAN PHONG 094****796 7 17,746,082 600,000
156 PHI THAI NGOC 090****850 4 3,554,000 600,000
157 LE THI HAO 098****336 78 99,635,245 600,000
158 TRAN NGUYEN NHAT LE 086****107 3 7,369,500 600,000
159 NGUYEN THI HONG 093****517 2 5,435,455 600,000
160 TRAN THI BICH LAN 090****434 3 1,463,235 600,000
161 TRUONG THI CHANH 083****781 4 6,831,000 600,000
162 TRUONG BA THAO 033****989 22 29,935,707 600,000
163 NGUYEN THI THAO 096****007 2 1,360,000 600,000
164 NGUYEN MINH TUNG 078****956 2 2,115,000 600,000
165 TRAN THI CANH 034****989 3 2,440,000 600,000
166 TRAN NHAT TAN LAM 091****909 3 1,382,245 600,000
167 NGUYEN VAN ANH 033****333 3 2,205,000 600,000
168 NGUYEN DAC THANH 091****106 2 10,758,000 600,000
169 LE THU HIEN 058****888 14 29,855,228 600,000
170 TRAN KHANH LINH 098****123 7 7,203,126 600,000
171 DUONG THI MINH HIEU 090****645 5 2,092,832 600,000
172 DAO VIET HA 091****916 78 29,507,928 600,000
173 TRAN DAI THANG 093****477 2 1,405,000 600,000
174 VI THI MAI 097****206 2 3,350,000 600,000
175 LUC HUY HOANG 036****598 3 2,409,400 600,000
176 NGUYEN THI ANH DAO 094****092 2 1,362,000 600,000
177 PHAM VAN NGHIA 086****898 10 1,475,849 600,000
178 PHAM GIA BAO 098****736 2 2,758,000 600,000
179 NGUYEN VAN HUNG 091****899 2 1,510,230 600,000
180 NGUYEN VAN THANG 086****693 2 1,440,000 600,000
181 QUANG KIM LINH 096****022 2 1,287,000 600,000
182 TRAN THI THUY 098****574 2 9,859,600 600,000
183 TRINH THI LAN ANH 091****896 28 29,994,047 600,000
184 TRAN THI THANH BINH 036****682 2 3,592,200 600,000
185 NGUYEN HOANG NAM 034****997 2 1,321,600 600,000
186 TRAN CAO VAN 096****316 15 9,798,537 600,000
187 DAO THI HOANG YEN 096****188 2 3,401,000 600,000
188 DAO QUOC DOAN 098****604 2 1,245,209 600,000
189 HUYNH NHAT TAN 091****433 3 1,200,000 600,000
190 DANG THANH CAN 094****563 2 1,205,171 600,000
191 TRAN HAI PHUNG 089****699 3 2,729,114 600,000
192 NGUYEN ANH THU 082****879 2 1,353,125 600,000
193 TRINH TU DUC 098****190 5 29,689,611 600,000
194 HUYNH SOAI RIN 096****864 6 2,600,000 600,000
195 TRUONG TRI DUC 089****007 2 2,475,976 600,000
196 NGUYEN VU TRUONG 093****852 3 2,261,000 600,000
197 LE NGOC TINH 090****783 5 1,216,920 600,000
198 PHAM THI THUAN 091****010 2 1,964,239 600,000
199 PHAM THANH HOP **********  4 1,200,000 600,000
200 NGUYEN NGOC HUYEN 090****361 3 7,760,000 600,000

- Danh sách Khách hàng thỏa điều kiện nhận 01 E-Voucher hoàn tiền 50.000 VNĐ

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG (VNĐ)
1 DOAN TANG THIEN 098****788 4 1,344,409 50,000
2 TRAN VAN CHAU 033****539 3 1,500,000 50,000
3 VO THI THANH THUY 096****551 3 1,594,300 50,000
4 PHAM THI THU TRINH 078****084 2 2,687,000 50,000
5 NGUYEN DOAN ANH TUAN 070****221 2 1,434,749 50,000
6 LE MINH SON 039****118 4 1,475,606 50,000
7 NGUYEN THAI HOC 058****444 2 1,371,171 50,000
8 NGUYEN THI TRUC NHI 035****040 3 3,056,000 50,000
9 NGUYEN NGOC TRUONG 090****285 6 1,301,265 50,000
10 TRAN HONG HUNG 093****310 2 6,140,000 50,000
11 TRAN THI MY AN 098****365 2 2,412,000 50,000
12 TRINH VAN TUAN 070****991 2 2,010,000 50,000
13 VU THI THU HA 038****615 2 1,835,000 50,000
14 HOANG THI THUY NHUNG 070****799 4 99,796,000 50,000
15 NGUYEN THI THAO VY 096****068 3 5,933,300 50,000
16 TRUONG NGUYEN HONG NHUNG 094****554 2 2,254,000 50,000
17 NGUYEN THI HONG HANH 091****800 3 4,656,257 50,000
18 LE MINH TRI 077****270 2 1,292,259 50,000
19 PHUONG NGOC TUONG VY 033****773 2 1,495,000 50,000
20 TRUONG THI THU THOA 070****339 6 4,488,000 50,000
21 TRAN KIEM HUNG 097****133 2 3,254,700 50,000
22 VUONG THU PHUONG 096****989 2 5,100,499 50,000
23 NGUYEN VIET TIEN 056****888 2 4,962,800 50,000
24 LE THI HUE 096****665 3 6,372,000 50,000
25 KHUC THI THU BINH 093****199 3 3,467,502 50,000
26 NGUYEN DUC DUAN 035****216 2 1,812,000 50,000
27 DOAN DANG TRUNG 094****030 2 1,380,839 50,000
28 HO THI DUYEN 096****789 7 1,310,000 50,000
29 TA VAN QUYNH 093****914 3 1,300,000 50,000
30 BUI DINH NGOC 093****403 5 1,570,000 50,000
31 PHAM THI THAO NGUYEN 097****938 2 1,654,300 50,000
32 TRAN MINH PHUONG 090****864 3 5,872,000 50,000
33 TAT DIEU TAM 090****827 3 1,810,000 50,000
34 TRUONG THI THOAI 090****159 2 1,875,293 50,000
35 VU DANG KHOA 096****498 2 2,608,021 50,000
36 HO THI DIEM SUONG 070****602 2 1,648,000 50,000
37 LUU TRAM ANH 093****609 2 3,578,000 50,000
38 DOAN THI Y 076****657 2 1,817,129 50,000
39 VU DUY THANH 094****994 2 10,608,288 50,000
40 TRAN NGUYEN BINH 090****773 2 5,251,000 50,000
41 NGUYEN VAN QUY 090****299 4 2,000,000 50,000
42 DANG VAN HUONG 097****776 2 1,376,550 50,000
43 TRAN PHUC GIA VINH 038****180 8 2,020,747 50,000
44 NGUYEN THI BE 085****418 3 1,200,000 50,000
45 NGUYEN XUAN NHAT 098****291 2 2,536,210 50,000
46 DUONG QUANG LINH 035****329 2 2,400,000 50,000
47 NGUYEN NHAT THUONG THUONG 077****211 2 2,050,035 50,000
48 VUONG QUOC BAO 090****257 21 29,673,127 50,000
49 BUI DUY KIEN 097****373 5 9,997,159 50,000
50 NGUYEN THI HA 094****148 2 2,315,457 50,000
51 NGUYEN THANH BAO MI 089****169 3 1,440,000 50,000
52 DUONG NU MAI ANH 093****758 3 1,977,700 50,000
53 TRAN DAI TINH 093****246 3 3,747,000 50,000
54 TRAN HOANG HIEU 097****364 5 5,381,682 50,000
55 NIM TUYET NHI 093****120 3 1,314,000 50,000
56 NGUYEN VAN VUONG 036****813 3 1,500,000 50,000
57 HOANG DAI THANG 091****117 2 1,369,935 50,000
58 VU TRAN THIEN CUONG 083****613 2 8,140,044 50,000
59 NGUYEN PHI HUNG 076****160 2 1,839,240 50,000
60 NGUYEN THI MINH NHAN 090****873 3 2,603,000 50,000
61 BUI VAN TRUONG 038****132 2 1,535,052 50,000
62 NGUYEN THI THANH THUY 097****179 2 1,350,000 50,000
63 TRAN THUY HOANG THY 091****227 2 1,365,754 50,000
64 HA PHU QUI 094****966 2 4,600,000 50,000
65 LE THI PHUONG 037****368 2 1,980,400 50,000
66 DUONG VAN TU 091****395 2 8,001,000 50,000
67 HO NGUYEN KIM HANH 094****944 3 1,396,420 50,000
68 TRAN THI THANH TRUC 090****378 2 1,866,512 50,000
69 TRUONG XUAN BICH 038****509 2 90,020,000 50,000
70 CAO NGOC PHUONG CHI 052****634 2 22,010,000 50,000
71 NGO HONG PHUC THINH 094****114 2 1,539,000 50,000
72 NGUYEN TRUNG KIEN 096****082 2 1,949,425 50,000
73 PHI THI TRANG 098****866 3 1,440,879 50,000
74 VO THI LINH 035****665 2 9,110,000 50,000
75 NGUYEN THI HONG DUNG 093****528 2 9,130,000 50,000
76 HUYNH THI KIM CUC 090****258 2 2,697,111 50,000
77 DAO DUY THONG 098****575 2 1,301,342 50,000
78 VU THI THU 035****480 2 1,421,450 50,000
79 DANG THAO NGUYEN 070****300 2 1,613,869 50,000
80 NGUYEN HUU DIEN 091****394 2 6,135,145 50,000
81 PHAM NHAT HAI LONG 096****591 2 1,886,000 50,000
82 VU THI PHUONG UYEN 083****088 3 6,370,000 50,000
83 NGUYEN THI HONG DUC 093****014 2 1,247,573 50,000
84 NGUYEN THI DUNG 094****988 2 2,127,858 50,000
85 PHAM THE TUAN 097****222 2 2,400,000 50,000
86 NGUYEN THAI DUY 098****445 2 9,052,000 50,000
87 NGUYEN THI PHUONG 090****219 2 2,742,270 50,000
88 NGUYEN THI NHU NGOC 083****870 2 1,430,000 50,000
89 HUYNH HUU KHANG 039****681 2 1,765,000 50,000
90 PHAM THAI BINH 035****357 2 2,607,300 50,000
91 NGUYEN DUC TAI 090****822 3 1,548,773 50,000
92 VO DINH QUOC DAT 093****278 3 2,806,651 50,000
93 DUONG MINH DUY 093****995 2 15,594,000 50,000
94 NGUYEN TRUONG CHINH 032****888 2 1,750,000 50,000
95 NGUYEN HOANG LUAN 077****667 2 2,468,000 50,000
96 PHAM HOANG KHOI 038****740 2 3,303,000 50,000
97 HO THI HONG CHIA 093****297 4 1,520,000 50,000
98 LE LIU HOANG HAO 036****636 3 2,512,573 50,000
99 HUYNH TAN NINH 091****999 3 11,275,682 50,000
100 LUONG TRONG NHAN 090****580 4 1,227,482 50,000
101 LUONG CONG KHANH 038****980 2 1,229,340 50,000
102 DAO THI NGUYET MINH 097****985 3 1,756,960 50,000
103 TRAN THI THUY PHUONG 033****908 5 5,196,033 50,000
104 NGUYEN THANH HUONG 091****198 2 1,321,619 50,000
105 VU VAN MANH 038****428 2 1,202,000 50,000
106 DANG THI THANH THUY 091****262 3 1,755,456 50,000
107 LUU THI MINH DUC 093****880 2 1,400,000 50,000
108 NHAN THANH TUAN 091****486 2 4,250,762 50,000
109 TRAN NGUYEN HANG MY 094****574 2 1,215,809 50,000
110 DANG VAN SUOT 097****643 2 1,337,664 50,000
111 DUONG NGOC ANH 091****811 11 2,353,631 50,000
112 HO THI THU OANH 035****196 3 2,525,000 50,000
113 PHAN ANH PHUONG 033****862 2 1,800,000 50,000
114 HOANG VAN DUONG 089****157 3 2,671,300 50,000
115 LE HOANG PHUC 093****383 2 1,458,000 50,000
116 NGUYEN DINH HIEU 034****234 6 21,036,631 50,000
117 TRAN HA LONG 092****488 2 1,470,000 50,000
118 VU THUY LIEN 093****089 3 3,231,590 50,000
119 TRAN NAM THUAN 098****170 2 16,410,000 50,000
120 MAI NGUYEN VIET HA 084****703 4 2,042,000 50,000
121 NGUYEN THI SUONG 090****882 2 3,322,968 50,000
122 NGUYEN THE ANH 091****850 3 2,878,000 50,000
123 TRAN HUYNH MAI KHANH 076****345 3 2,688,000 50,000
124 TA THI THU 098****434 3 2,015,155 50,000
125 PHAM DO QUYEN 093****483 2 3,773,100 50,000
126 HO HOANG THIEN LONG 091****064 2 1,500,000 50,000
127 PHAM THACH QUI 070****366 2 3,420,000 50,000
128 BUI NHU QUY 056****844 2 1,748,682 50,000
129 PHAM ANH SANG 039****276 2 8,140,000 50,000
130 LE THI CUC 096****069 3 3,993,339 50,000
131 NGUYEN THUY LINH 098****822 10 19,601,097 50,000
132 PHAM THI THU NGA 093****230 2 1,624,657 50,000
133 BUI DUC TRUNG 096****626 6 2,873,640 50,000
134 NGUYEN TRAM ANH 096****::: 4 2,339,800 50,000
135 NGUYEN THI HA 086****168 2 32,311,000 50,000
136 LE THI CAM TU 090****306 3 1,200,000 50,000
137 HUYNH HAI DANG 094****996 2 1,348,000 50,000
138 NGUYEN TUAN KHANH 082****958 9 2,150,000 50,000
139 NGUYEN TUAN THANH 090****727 3 2,877,932 50,000
140 TRUONG NGOC PHUONG TRINH 083****515 2 1,420,000 50,000
141 DINH DANG TRUNG 096****688 2 4,835,026 50,000
142 TRAN THI TUOI 038****019 7 13,031,453 50,000
143 NGUYEN VAN THANG 093****096 2 7,169,034 50,000
144 PHAN VAN PHUC 098****594 2 4,945,573 50,000
145 LUONG BAO HAN 091****038 2 54,071,063 50,000
146 HA XUAN TUYET NGAN 090****538 4 4,991,230 50,000
147 LE HUYEN UYEN THAO 090****808 2 2,705,233 50,000
148 PHAM VAN TUAN 094****388 4 1,358,265 50,000
149 ZHU JIXIN 081****018 2 6,724,000 50,000
150 NGUYEN QUOC DUNG 091****650 2 1,925,514 50,000
151 PHUNG THI TUYET NHUNG 091****799 2 5,247,053 50,000
152 HUYNH THI MY NGAN 085****922 2 1,454,000 50,000
153 HO THI TIEN 094****203 3 7,470,000 50,000
154 NGUYEN DUC QUYNH NHIEN 090****334 2 2,506,000 50,000
155 HO THI TUYET HOA 090****008 5 3,794,906 50,000
156 PHAN THANH TRUC THY 090****297 3 2,198,750 50,000
157 HO THI HONG THAM 076****022 3 1,497,622 50,000
158 NGUYEN VAN TINH 094****494 3 2,227,751 50,000
159 LE THI MINH QUY 039****379 2 2,734,500 50,000
160 BUI VAN NGAN 098****411 2 1,865,935 50,000
161 VAN TRAN UYEN MINH 093****859 3 2,897,473 50,000
162 NGUYEN HOANG YEN NHI 094****890 2 1,773,633 50,000
163 DO THI NHAN 098****466 2 1,285,800 50,000
164 CHAU HOANG VU 093****741 2 2,000,000 50,000
165 NGUYEN DUY HUNG 037****307 3 16,330,000 50,000
166 NGUYEN VAN CHIEN 097****237 2 3,156,000 50,000
167 NGUYEN HAI YEN 094****123 30 32,935,743 50,000
168 THAI HONG KIM 084****265 2 2,838,000 50,000
169 LE THI NGOC ANH 035****364 6 1,258,456 50,000
170 NGUYEN THI THANH AI 091****034 2 1,349,240 50,000
171 PHAM THI BAO HUYEN 094****865 2 1,524,000 50,000
172 NGUYEN THANH LONG 090****537 7 1,235,000 50,000
173 DO QUY TUNG 091****445 4 2,264,000 50,000
174 NGUYEN THI ANH NGA 093****068 2 2,174,200 50,000
175 TRINH THI TUONG VY 098****470 2 4,459,760 50,000
176 NGUYEN THI KIM ANH 098****787 2 1,860,583 50,000
177 NGUYEN MONG CAM 093****343 2 2,605,702 50,000
178 VU THI ANH 032****776 2 6,616,000 50,000
179 HUYNH THI XUAN DINH 093****348 2 2,342,200 50,000
180 NGUYEN ANH HAI 090****852 2 1,318,150 50,000
181 LY MINH THANH 090****606 2 2,708,643 50,000
182 NGUYEN THI HOA BAC 093****079 2 2,094,000 50,000
183 LE PHUONG MINH DUY 090****383 3 5,064,165 50,000
184 TRINH THI HIEN 096****191 2 1,551,037 50,000
185 TRUONG THI THU THUY 093****671 2 4,417,200 50,000
186 CAO THI THUY DUNG 097****427 4 1,320,655 50,000
187 HUYNH THI THOA 091****133 5 1,791,934 50,000
188 NGUYEN MY TRAN 090****448 9 2,555,999 50,000
189 LUU MINH CHAU 084****111 2 1,396,694 50,000
190 TRUONG QUOC THANG 091****245 2 4,133,104 50,000
191 VU DUC TAN 088****855 8 1,405,200 50,000
192 DO THI LAN DUNG 032****201 2 1,859,000 50,000
193 MA NGOC THUY 098****452 2 1,206,148 50,000
194 LE NGOC ANH 091****771 2 32,377,800 50,000
195 DUONG THI MINH TAM 033****350 2 5,082,000 50,000
196 HOANG HA NHUNG 086****295 12 1,345,000 50,000
197 DAO THI DUYEN 096****057 2 2,713,000 50,000
198 NGO DUC DUNG 091****791 6 4,227,374 50,000
199 TRAN VAN PHAT 090****380 6 1,309,410 50,000
200 PHAN HUY HUNG 093****232 2 2,225,255 50,000
201 HUYNH LE 093****002 6 1,262,493 50,000
202 PHAM PHUONG ANH 097****499 18 99,532,954 50,000
203 LUONG HUNG LONG 096****240 2 2,170,000 50,000
204 NGUYEN VAN LAM 037****683 2 2,625,000 50,000
205 TRAN PHAN THU HANG 034****676 3 1,211,936 50,000
206 NGUYEN THI DOAN 037****246 3 10,776,000 50,000
207 NGUYEN VAN TRUNG 093****979 2 24,980,000 50,000
208 DOAN DINH HA 098****899 3 1,770,279 50,000
209 NGUYEN THI THANH KHUONG 094****955 2 4,079,000 50,000
210 TRAN THI XUAN 097****586 2 2,300,000 50,000
211 HAP TIEN THANH 033****638 2 3,347,000 50,000
212 LE HOANG TAM 098****312 5 3,640,431 50,000
213 TO DOAN HUU DUY 094****407 2 1,363,800 50,000
214 TRAN NGOC DINH 093****799 2 1,380,000 50,000
215 LY TUAN MINH 033****055 3 1,207,855 50,000
216 CAO HONG LY 093****762 3 1,900,000 50,000
217 NGUYEN MINH HOP 090****675 5 1,354,052 50,000
218 NGUYEN THANH KIM TUYEN 091****707 2 1,782,969 50,000
219 LE DUC ANH 093****477 4 1,888,959 50,000
220 BUI MINH TUAN 098****424 6 1,409,352 50,000
221 HUYNH THANH NHIEU 081****779 2 1,264,000 50,000
222 DANG NGOC THANG 096****146 2 2,673,440 50,000
223 LE VAN TUNG 096****842 2 2,379,725 50,000
224 NGUYEN THI HONG NHUNG 093****267 5 3,172,418 50,000

>>>Thể lệ chương trình chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng OCB thông qua Hotline: 1800 6678 (Miễn phí 24/7).
Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động