Chia sẻ

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM MƯỢT - ĐƯỢC THÊM QUÀ

22/12/2022Sau 10 ngày diễn ra chương trình, OCB trân trọng thông báo danh sách các khách hàng may mắn trúng giải 1.000.000 đồng khi thực hiện giao dịch tài chính thỏa điều kiện trên ứng dụng Ngân hàng số OCB OMNI. Danh sách chi tiết dưới đây!

STT

Họ tên

Số tiền

giao dịch

Mã lượt chơi

Kết quả lượt chơi

1

TRAN THI HONG HANH

           5,000,000

000010662

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

2

NGUYEN THI DIEM QUYNH

              450,000

000082541

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

3

VU THI THUY

           8,000,000

000082532

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

4

LY THI KIM CAM

         20,000,000

000082567

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

5

PHAN NGUYEN XUAN GIAO

           1,120,000

000082570

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

6

LE THI THAO QUYNH

           1,080,000

000082553

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

7

LE THANH LAM

              300,000

000082527

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

8

NGUY MINH TAI

              250,000

000082546

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

9

NGUYEN VAN HUY

           9,000,000

000082529

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

10

TRAN THI THU HIEN

              100,000

000082504

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

11

NGUYEN NGOC TRUONG

              200,000

000082538

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

12

VU MANH TUONG

           7,772,000

000082562

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

13

LE CHI VY

           2,000,000

000082590

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

14

CAO VAN SU

              300,000

000082531

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

15

BUI HUU LAM

           3,000,000

000082599

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

16

LE QUANG MINH

              200,000

000082601

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

17

NGUYEN HOANG DO

              100,000

000082552

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

18

KHUU THI NGA

              750,000

000082556

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

19

NGUYEN THANH HAI

              200,000

000082589

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

20

TRAN HUY CUONG

              250,000

000082662

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

21

TRUONG QUOC AN

           2,300,000

000082543

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

22

HO THI THUY

       200,000,000

000162188

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

23

NGUYEN DANG QUYNH ANH

           9,700,000

000163931

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

24

NGUYEN PHAM TRAN CHAU

           1,000,000

000162173

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

25

PHAN VAN HONG THANG

           3,000,000

000162491

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

26

NGUYEN THI MAI TRANG

           2,350,000

000162930

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

27

NGUYEN THI VAN DUNG

         10,000,000

000169769

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

28

DO LUU LY

       350,000,000

000164797

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

29

CHUNG KIM PHUNG

         30,000,000

000169945

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

30

LE VU HONG

       100,000,000

000285494

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

31

VO THANH HAI

       110,000,000

000285550

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

32

NGUYEN THI PHUONG DUNG

           5,000,000

000285960

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

33

NGUYEN CAO CUONG

       110,000,000

000285833

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

34

NGUYEN PHUC DUC

         30,000,000

000286510

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

35

NGUYEN THUY QUYEN

           8,000,000

000286626

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

36

TRAN TRONG DAO

       100,000,000

000286528

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

37

DO THI THU TUYEN

           9,000,000

000286872

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

38

TRIEU THI BANG TUYEN

         30,000,000

000287087

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

39

NGUYEN VAN TAI

           5,000,000

000286933

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

40

TRAN VAN LAM

           5,000,000

000369219

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

41

LE THI TRUC QUYEN

                85,000

000369214

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

42

DAO NGUYEN THUY

              880,000

000369222

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

43

CAO CAO NAM PHUONG

           3,000,000

000369230

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

44

NGUYEN DUY AN

              200,000

000369193

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

45

NGUYEN TUAN ANH

              125,000

000369202

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

46

NGUYEN THI XUAN LOC

              696,000

000369229

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

47

DO THI THAM

           5,000,000

000369221

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

48

LI HAIBO

         15,000,000

000369208

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

49

NGUYEN THI KIM NHUNG

         25,000,000

000369216

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

50

PHAM QUYNH ANH

           5,000,000

000426885

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

51

NGUYEN THI HUONG

         20,000,000

000427066

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

52

NGUYEN NGOC QUYNH

       100,000,000

000427226

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

53

NGUYEN THI NGOC DUNG

           5,000,000

000427339

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

54

THAI THI THANH NGUYEN

         45,000,000

000427093

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

55

NGUYEN THI THUY VY

         10,000,000

000498541

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

56

LE THI MY UYEN

         13,500,000

000498469

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

57

TRAN THI LOAN

         63,000,000

000498628

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

58

PHAN ANH QUOC

           1,430,000

000428508

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

59

NINH THI NGOC ANH

       500,000,000

000428828

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

60

NGUYEN THI MY DUNG

           5,000,000

000429062

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

61

PHAM THI THAO NGUYEN

           1,500,000

000429834

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

62

NGUYEN THANH TRUC

         25,000,000

000429490

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

63

LAI QUI THI

           1,720,000

000501475

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

64

NGUYEN TRAN THAI ANH

         45,000,000

000501455

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

65

NGUYEN THI BAO NGOC

           3,000,000

000501825

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

66

NGUYEN NGOC HUYEN

           5,000,000

000502234

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

67

TRAN KIM OANH

       120,000,000

000497030

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

68

NGUYEN THI THU THANH

    1,000,000,000

000497642

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

69

HOANG THU TRANG

         50,014,795

000497746

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

70

BUI THI KHANH BINH

           1,000,000

000598832

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

71

TU DUONG VY

              180,000

000598828

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

72

TRAN LE HOANG

              300,000

000598838

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

73

NGUYEN VAN THANH

              680,000

000598822

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

74

TRAN HOANG GIANG

           3,000,000

000598823

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

75

VU QUANG TU

              600,000

000598827

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

76

HOANG THI HOA

         61,200,000

000598840

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

77

TRAN THI NHU

           3,000,000

000598836

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

78

THACH MINH HIEU

              500,000

000598837

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

79

NGUYEN TRAN QUANG DUNG

           1,000,000

000598829

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

80

NGUYEN HOANG SON

       150,000,000

000677228

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

81

TRAN NGOC THANH HOA

         10,275,000

000677428

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

82

LE VAN CHAU

         10,000,000

000677472

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

83

TRAN VAN GIANG

       100,000,000

000677573

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

84

DO MAI THY

         80,000,000

000677863

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

85

LE NGOC LAN

           2,000,000

000678053

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

86

DO THI NGOC DIEP

           5,000,000

000678178

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

87

TRUONG THI THANH HUYEN

         28,000,000

000678391

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

88

LE VAN ANH

           1,200,000

000678749

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

89

NGUYEN VAN NAM

         40,000,000

000679290

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

90

VO QUOC VU

         16,700,000

000765833

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

91

HOANG THI BINH

              650,000

000765823

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

92

BUI PHU QUY

              110,000

000765827

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

93

LE ANH VAN

           6,460,000

000765834

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

94

PHAM THI LAN ANH

                87,000

000765836

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

95

NGUYEN MINH TU

           2,500,000

000765832

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

96

LAM HONG YEN

              100,000

000765819

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

97

TRAN NGOC SON AN

           1,500,000

000765828

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

98

TRAN THI THAO NGUYEN

           7,000,000

000765812

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

99

TRAN TU HAI

              100,000

000765817

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng

100

LE VAN THONG

           2,000,000

000765835

1 giải tiền mặt 1.000.000 đồng>>>Chi tiết thể lệ chương trình tại đây!

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng: 1800 6678 (Miễn phí 24/7).

Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động