Chia sẻ

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM CỰC CHILL - RƯỚC QUÀ SÀNH ĐIỆU

16/11/2022

Chúc mừng Quý Khách hàng trúng thưởng từ chương trình "Tiết kiệm cực chill - Rước quà sành điệu". Danh sách được cập nhật theo từng Kỳ quay, chi tiết xem bên dưới!

Vòng quay Kỳ 1 (từ 27/10/2022 – 31/10/2022)

STT CIF HỌ TÊN KHÁCH HÀNG GIẢI THƯỞNG SỐ ĐIỆN THOẠI
1 849656 NGUYEN THI THU THAO Xe Honda SH 150i 035540****
2 1332649 NGUYEN HUU VIET Máy tính Macbook 094941****
3 1272495 HO NGOC HUY Điện thoại iPhone 13 Pro 090376****
4 1748565 TO THI THU Điện thoại iPhone 13 Pro 093678****
5 51384 PHAN THI HONG CUC Điện thoại iPhone 13 Pro 091315****
6 8173351 NGUYEN THI LAM VIEN Điện thoại iPhone 13 Pro 035490****
7 1014874 HA HUYEN TRAN Sạc dự phòng Anker 036842****
8 1014874 HA HUYEN TRAN Sạc dự phòng Anker 036842****
9 1041598 PHAN TRAN CHI NAM Sạc dự phòng Anker 093402****
10 1074382 LUU THI THANH NGA Sạc dự phòng Anker 090856****
11 1075556 LE NGO THIEN LOI Sạc dự phòng Anker 038892****
12 1120850 NGUYEN THANH NHAN Sạc dự phòng Anker 033917****
13 1143784 LE NGOC DUYEN PHUONG Sạc dự phòng Anker 094312****
14 1152713 HUYNH THI NGOC NHUNG Sạc dự phòng Anker 091716****
15 1161692 NGUYEN MAI HANH TUNG Sạc dự phòng Anker 091919****
16 1161780 NGUYEN THI XUYEN Sạc dự phòng Anker 094240****
17 1164889 HUYNH TOAN QUYEN Sạc dự phòng Anker 077308****
18 1211530 HOANG THI LIEN PHUONG Sạc dự phòng Anker 097951****
19 1231911 PHAM THI THU BIEN Sạc dự phòng Anker 090307****
20 1254866 VU THI HANG Sạc dự phòng Anker 039478****
22 1280017 CHUN MEEKYUNG Sạc dự phòng Anker 090633****
23 1289928 NGUYEN VAN DUC Sạc dự phòng Anker 091692****
24 1295689 NGUYEN THI NGOC DUNG Sạc dự phòng Anker 096206****
25 1298969 NGUYEN THUY LINH Sạc dự phòng Anker 079828****
26 1322380 HOANG THI SON Sạc dự phòng Anker 090228****
27 1330259 PHAN THI MY HIEN Sạc dự phòng Anker 091465****
28 134423 HO MINH TAM Sạc dự phòng Anker 077768****
29 1359975 PHAM VINH THANH HAI Sạc dự phòng Anker 093279****
30 1453916 NGUYEN DUY HUNG Sạc dự phòng Anker 097598****
31 1464124 DUONG THI BICH TRAM Sạc dự phòng Anker 096143****
32 1483623 TRAN THI HONG MAI Sạc dự phòng Anker 091845****
33 1514161 TRAN THI THAO Sạc dự phòng Anker 096393****
34 1527071 PHAM THI THU HIEN Sạc dự phòng Anker 098840****
35 1548146 TRINH THUY HIEN Sạc dự phòng Anker 093546****
36 1590237 TO THUY DIEM MY Sạc dự phòng Anker 078733****
37 1608969 CAO THI KIM XUYEN Sạc dự phòng Anker 098253****
38 1610085 CHAU PHUNG ANH Sạc dự phòng Anker 093205****
39 1613083 NGUYEN THI PHUC Sạc dự phòng Anker 036621****
41 1617650 TRAN THI PHUONG Sạc dự phòng Anker 098255****
42 1643648 PHAM THI PHUONG THANH Sạc dự phòng Anker 037728****
43 1691951 CHU THANH HUNG Sạc dự phòng Anker 097698****
44 1708275 NGUYEN DUY BINH Sạc dự phòng Anker 093826****
45 1721079 BUI HUY HAI BICH Sạc dự phòng Anker 093764****
46 1746773 HUYNH KIM NGA Sạc dự phòng Anker 093916****
47 1766079 HO PHAN THI HONG NHUNG Sạc dự phòng Anker 036804****
48 1784535 TRAN THAO VY Sạc dự phòng Anker 093272****
49 1784709 VAN BAO NGAN Sạc dự phòng Anker 093308****
50 1787816 TRAN NGUYEN MINH CHAU Sạc dự phòng Anker 090797****
51 1822532 NGUYEN THI QUYNH VAN Sạc dự phòng Anker 078343****
52 1827202 NGUYEN SA DAM Sạc dự phòng Anker 091745****
54 1855281 NGUYEN THI THUY Sạc dự phòng Anker 098604****
55 1935530 NGUYEN THI HONG ANH Sạc dự phòng Anker 093404****
56 2033606 TRINH XUAN VUONG Sạc dự phòng Anker 090777****
57 2034559 MA TUYET DUNG Sạc dự phòng Anker 090951****
58 2055017 NGUYEN THI HONG NGOC Sạc dự phòng Anker 039309****
59 2094187 NGUYEN DUC HOANG Sạc dự phòng Anker 090520****
60 2095039 NGUYEN THAO VAN Sạc dự phòng Anker 070780****
61 2122246 LE PHA Sạc dự phòng Anker 034981****
62 2147054 NGUYEN THANH VAN Sạc dự phòng Anker 035775****
63 2150714 TRAN THI THUY TRANG Sạc dự phòng Anker 091344****
64 2176692 NGUYEN TIEN DUNG Sạc dự phòng Anker 032680****
65 2195123 NGUYEN TAN THUAN Sạc dự phòng Anker 090397****
66 2198915 NGUYEN THI BICH HA Sạc dự phòng Anker 034891****
67 2208824 NGUYEN THI THU Sạc dự phòng Anker 036872****
68 2215061 NGUYEN THI LAN Sạc dự phòng Anker 091266****
69 2216007 TRIEU QUOC HUY Sạc dự phòng Anker 093833****
71 2231137 NGUYEN HUYNH ANH TUYEN Sạc dự phòng Anker 090924****
72 2254300 NGUYEN THI HANH Sạc dự phòng Anker 096989****
73 2276856 LE LAM HONG NGOC Sạc dự phòng Anker 090964****
74 2287272 KHONG HONG NHUNG Sạc dự phòng Anker 036333****
75 2287530 TRAN THI DIEM MY Sạc dự phòng Anker 032624****
76 2330762 VUONG HUYNH THI Sạc dự phòng Anker 035878****
77 2334226 HUYNH NHU NGUYET Sạc dự phòng Anker 077264****
78 2337526 NGUYEN THI BINH Sạc dự phòng Anker 097913****
79 2341761 LE THI THANH NA Sạc dự phòng Anker 096325****
80 2364505 VI VAN DONG Sạc dự phòng Anker 096241****
81 2369707 BUI HOANG QUYEN Sạc dự phòng Anker 090678****
82 2378169 NGUYEN THI HONG HANH Sạc dự phòng Anker 096416****
85 2399357 DINH QUANG VINH Sạc dự phòng Anker 034911****
87 2399376 NGUYEN XUAN BACH Sạc dự phòng Anker 035242****
88 2404171 NGUYEN NGOC BICH TRAM Sạc dự phòng Anker 085757****
89 2408405 PHAM THI LINH Sạc dự phòng Anker 098772****
90 2441926 NGUYEN THI MINH TO Sạc dự phòng Anker 033852****
92 2574169 HOANG MINH TOAN Sạc dự phòng Anker 094855****
93 2578510 VO THI KIM NGUYEN Sạc dự phòng Anker 090967****
94 2591080 HUYNH THI TRUC LINH Sạc dự phòng Anker 096407****
95 32364 BUI THI THIEN QUANG Sạc dự phòng Anker 090337****
96 7290806 HO THI KIM OANH Sạc dự phòng Anker 098237****
97 7331027 NGO THANH MAI Sạc dự phòng Anker 097473****
98 7379461 NGUYEN PHI KHANH Sạc dự phòng Anker 035224****
99 7524971 NGUYEN THI HUONG Sạc dự phòng Anker 034729****
100 7530188 DOAN THI PHUONG THUY Sạc dự phòng Anker 098426****
101 7581684 LU BICH NHAN Sạc dự phòng Anker 090811****
103 7667968 LE NGOC DANG Sạc dự phòng Anker 093905****
104 7688451 HOANG THI THANH HUYEN Sạc dự phòng Anker 090974****
105 7713166 VU THI XUAN HUONG Sạc dự phòng Anker 084397****
106 7759792 NGUYEN HOANG ANH TIEN Sạc dự phòng Anker 093583****
107 7770485 DAO THI HIEN Sạc dự phòng Anker 098516****
108 7815940 BUI NGOC HUONG TRANG Sạc dự phòng Anker 094616****
109 7816301 LE THI HANH TAM Sạc dự phòng Anker 097888****
110 7816421 TRAN THI KIM THANH Sạc dự phòng Anker 039202****
111 7865380 VU VAN HUNG Sạc dự phòng Anker 035960****
112 7874923 NGUYEN THI MY Sạc dự phòng Anker 086501****
113 7923049 PHAM THI VAN Sạc dự phòng Anker 098836****
114 8009101 LE THI OANH Sạc dự phòng Anker 098673****
115 801050 NGUYEN THI MY HANH Sạc dự phòng Anker 090813****
116 801977 NGUYEN THI HONG PHUONG Sạc dự phòng Anker 098904****
117 8048262 CAO XUAN KHUONG Sạc dự phòng Anker 091117****
118 806415 LE THUONG Sạc dự phòng Anker 091311****
119 807094 NGO CHAN CHINH Sạc dự phòng Anker 098343****
120 8091224 HOANG THI MAI ANH Sạc dự phòng Anker 098395****
121 8094604 DUONG VAN THE Sạc dự phòng Anker 091213****
122 8103740 HO NU KIM THOA Sạc dự phòng Anker 097702****
123 8113909 NGUYEN THI BICH HUE Sạc dự phòng Anker 090436****
124 8119704 CAO THI HANG Sạc dự phòng Anker 084940****
125 8121375 NGUYEN DANG THUY TRANG Sạc dự phòng Anker 093329****
126 82099 LY NGOC TAI Sạc dự phòng Anker 091978****
127 836596 NGUYEN NGOC UYEN Sạc dự phòng Anker 091389****
128 847398 NGUYEN THI LOI Sạc dự phòng Anker 077446****
129 889306 PHAM VIET ANH Sạc dự phòng Anker 097995****
130 900575 TRAN THI THU NGOC Sạc dự phòng Anker 037458****
131 923682 NGUYEN THANH TUAN Sạc dự phòng Anker 098210****
132 987691 MAC DIEU QUYNH Sạc dự phòng Anker 091763****

>>>Chi tiết thể lệ chương trình tại đây!

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng: 1800 6678 (Miễn phí 24/7).

 

Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động