Chia sẻ

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN SIÊU TỐC - GIỜ VÀNG HOÀN SỐC

07/09/2022
Chúc mừng các Khách hàng nhận thưởng từ chương trình "Thanh toán siêu tốc - Giờ vàng hoàn sốc". Danh sách chi tiết xem bên dưới!

STT HỌ TÊN ĐIỆN THOẠI Tổng giá trị giao dịch Giá trị quà tặng (VND)
1 PHAM MINH TRANG 036****411 200,000,000 200,000
2 VO MINH NHAT 098****911 107,727,018 200,000
3 NGUYEN THI THANH NGA 098****601 100,000,000 200,000
4 PHAM THU THUY 090****366 100,000,000 200,000
5 HOANG THANH PHUONG 091****051 98,451,509 200,000
6 NGUYEN QUANG HUNG 094****973 82,600,000 200,000
7 DANG QUYNH TRANG 093****688 73,550,000 200,000
8 NGUYEN THI HONG GAM 094****294 70,000,000 200,000
9 MAC DUC CUONG 094****118 67,336,336 200,000
10 LY MINH NGOC 088****445 60,990,651 200,000
11 NGO NGUYEN THI THUY TRANG 097****453 60,020,000 200,000
12 PHAM MY DUYEN 096****626 60,000,000 200,000
13 NGO THI MINH TAM 096****603 58,942,763 200,000
14 PHAN THANH PHONG 091****191 53,430,937 200,000
15 TA NHAT VUONG 096****895 50,000,000 200,000
16 PHUNG DOAI HUNG 098****554 50,000,000 200,000
17 LE VIET HOANG 090****083 49,490,000 200,000
18 NGUYEN THANH TUAN 094****186 45,278,761 200,000
19 NGUYEN TRONG KHOI 097****722 44,000,000 200,000
20 NGUYEN THI HONG 077****605 39,547,437 200,000
21 LE THI THAM 098****353 39,547,000 200,000
22 LIEU DANG KHOA 090****134 37,991,137 200,000
23 VO THI HOANG DUNG 032****140 35,000,000 200,000
24 NGUYEN THI NGOC DANG 035****675 34,413,472 200,000
25 NGUYEN THI HUONG 081****456 31,000,000 200,000
26 DANG THI TUYET MAI 090****888 30,817,000 200,000
27 BACH VIET CUONG 039****999 30,100,000 200,000
28 HA NHAT NAM 035****622 30,000,000 200,000
29 TRAN HUU HOA 097****948 30,000,000 200,000
30 PHAM THI NGOC HUE 090****868 30,000,000 200,000
31 NGUYEN THANH 035****262 30,000,000 200,000
32 DONG QUOC DAT 090****635 30,000,000 200,000
33 VO NGUYEN DANG 096****702 29,985,000 200,000
34 NGUYEN DINH TAM 098****336 29,600,000 200,000
35 PHAM NGOC QUANG HUY 092****883 29,240,000 200,000
36 VU NGOC YEN 090****788 29,000,000 200,000
37 NGUYEN HONG SON 033****268 29,000,000 200,000
38 DO VAN TUONG 039****760 28,500,000 200,000
39 DINH VAN TAI 034****406 28,412,190 200,000
40 PHAM DUY AN 082****575 27,501,000 200,000
41 TRAN THI THU THUY 090****990 26,060,000 200,000
42 MAI THAI THANH 093****153 25,268,620 200,000
43 TA THI DUNG 084****581 25,000,000 200,000
44 LE THI TUYET SUONG 036****339 24,307,142 200,000
45 PHAM CHI TUAN 090****143 24,200,000 200,000
46 LE QUANG THUAN 098****050 23,105,000 200,000
47 NGUYEN VAN DUY 097****551 22,663,070 200,000
48 PHAM THI KIM TIEN 094****903 22,030,000 200,000
49 DUONG THI MINH HOANG 090****152 21,983,806 200,000
50 NGUYEN THI THU HUONG 097****886 21,700,000 200,000
51 DANG HONG PHUONG 094****838 21,506,066 200,000
52 LY HUE PHUOC 093****293 21,100,000 200,000
53 DANG VAN CHI 096****657 20,026,578 200,000
54 VO THI PHUC HUYEN 070****345 20,000,000 200,000
55 NGUYEN THI THANH THUY 076****761 20,000,000 200,000
56 TRUONG THI QUYNH MAI 097****773 20,000,000 200,000
57 TAU TAN LOC 091****850 19,258,199 200,000
58 TRAN THI YEN 093****035 18,569,000 200,000
59 VU DUC NAM 085****035 17,120,000 200,000
60 NGUYEN DUC ANH 090****695 14,804,067 200,000
61 NGUYEN HOANG QUAN 091****014 14,697,150 200,000
62 NGUYEN VIET HAI 093****121 12,000,000 200,000
63 PHAM MY AI 094****505 11,755,428 200,000
64 CAO THI THANH NGA 090****498 11,607,000 200,000
65 NGUYEN THI KIM DUNG 098****671 11,066,651 200,000
66 NGUYEN THI HUYEN 093****853 11,007,574 200,000
67 NGUYEN THI THANH THAO 056****948 10,117,862 200,000
68 DO THI THAI HOA 090****088 10,086,454 200,000
69 TRUONG THI THUY LINH 090****440 10,000,000 200,000
70 TRAN NGHIA HOAN 097****492 10,000,000 200,000
71 TRAN THI KIM PHUNG 097****108 10,000,000 200,000
72 VO MINH HOANG 093****298 9,989,000 200,000
73 TRAN DUY  BINH 091****080 9,900,000 200,000
74 NGUYEN XUAN HIEP 098****081 9,733,082 200,000
75 NGUYEN TRUONG GIANG 091****123 9,729,228 200,000
76 LUU TRUONG KHANG 083****643 9,576,557 200,000
77 LE TRAN OAI 056****869 9,282,525 200,000
78 TRAN MY AN 089****191 9,195,261 200,000
79 LE HOANG LAM 038****936 9,000,000 200,000
80 PHAM THI THUY LINH 094****527 8,779,202 200,000
81 PHAM NGOC MINH 090****104 8,413,511 200,000
82 DOAN THI HONG PHUONG 078****331 8,056,396 200,000
83 VU DANG MINH 098****391 7,932,000 200,000
84 CAO VAN DU 096****326 7,894,880 200,000
85 NGUYEN MINH NGAN 090****323 7,858,000 200,000
86 LE ANH TUAN 093****935 7,850,000 200,000
87 HUYNH CHI THANH 094****880 7,648,131 200,000
88 TRAN THI THANH HAU 097****295 7,500,000 200,000
89 PHAM THI QUYNH 096****248 7,289,951 200,000
90 NGUYEN NGOC ANH 098****879 6,643,130 200,000
91 KIM NGOC YEN 090****228 6,422,475 200,000
92 HUYNH TAN TAI 091****717 6,333,334 200,000
93 NGUYEN HOANG QUY 090****612 5,986,347 200,000
94 NGUYEN THI AI TIEN 036****789 5,890,000 200,000
95 TRINH THI NGOC TRUYEN 090****764 5,868,864 200,000
96 CAO DIEU LINH 091****478 5,713,351 200,000
97 NGUYEN THI MONG TUYEN 038****090 5,445,902 200,000
98 NGUYEN THI NGA 098****583 5,372,447 200,000
99 TRUONG THI MONG NGHI 094****113 5,321,429 200,000
100 LAM THI BAO NGOC 094****368 5,307,074 200,000
101 TRAN NGOC THUY AN 094****338 5,169,400 200,000
102 MA TRUNG HIEU 036****794 5,164,930 200,000
103 NGUYEN TRUNG CONG 097****011 5,000,000 200,000
104 LE THI THIEN KIM 091****113 4,908,000 200,000
105 LANG VIET TIEN 090****559 4,808,484 200,000
106 DO THI NGOC NHI 096****420 4,330,560 200,000
107 LU MAN QUYEN 093****218 4,135,958 200,000
108 DINH THI THANH HONG 091****919 4,098,803 200,000
109 NGUYEN MANH TRUONG HUY 090****658 4,043,642 200,000
110 BIEN THI THU TRINH 086****358 4,000,000 200,000
111 HUYNH VAN NHU 091****508 4,000,000 200,000
112 TRAN VAN MINH 097****728 3,956,000 200,000
113 TRAN THI NGOC NHI 090****470 3,929,145 200,000
114 DONG VAN PHONG 093****899 3,870,000 200,000
115 VU THI NHU QUYNH 093****505 3,834,042 200,000
116 NGUYEN QUY DON 090****811 3,810,583 200,000
117 NGUYEN THI THANH BINH 090****567 3,773,024 200,000
118 PHAM QUANG TUYEN 038****036 3,665,202 200,000
119 NGUYEN THI HOANG OANH 090****872 3,549,000 200,000
120 PHAM VAN ON 091****747 3,455,507 200,000
121 PHAN QUOC THAI 096****750 3,439,818 200,000
122 TRAN ANH TUAN 093****025 3,389,908 200,000
123 PHAN THI THANH THUY 093****808 3,388,986 200,000
124 NGUYEN NGHIA 096****888 3,387,860 200,000
125 NGUYEN THANH HOA 033****519 3,334,521 200,000
126 NGUYEN VAN NAM 094****739 3,333,332 200,000
127 TRAN THI THUY DUNG 090****339 3,300,000 200,000
128 NGUYEN VAN TUONG 092****888 3,279,500 200,000
129 TRAN THI ANH NGUYEN 038****866 3,270,000 200,000
130 LE QUANG THY 089****500 3,261,000 200,000
131 TAO VAN NAM 090****799 3,261,000 200,000
132 NGUYEN THI BICH NGOC 038****556 3,232,000 200,000
133 VO THI THANH TUYEN 090****925 3,188,210 200,000
134 LY TU ANH 098****938 3,077,569 200,000
135 VAN VIET TRUNG 096****868 3,000,000 200,000
136 HA HUY TRUNG 096****683 3,000,000 200,000
137 PHAN MINH TRI 039****032 3,000,000 200,000
138 TRAN QUOC TUAN 098****302 3,000,000 200,000
139 TRAN MINH THANH TRUC 077****929 2,976,841 200,000
140 VO THI THUY HANG 090****905 2,866,600 200,000
141 DANG THI THAO LINH 093****264 2,820,867 200,000
142 NGUYEN VU NHAT CHUONG 090****278 2,704,552 200,000
143 LUONG THI TAM 097****819 2,690,158 200,000
144 VO THI HUE 070****063 2,590,898 200,000
145 THINH THI LUA 036****462 2,578,106 200,000
146 VU THI QUYNH HOA 090****591 2,570,600 200,000
147 BUI THI MINH TAM 090****489 2,530,546 200,000
148 NGUYEN BAO LINH 098****143 2,503,000 200,000
149 TRUONG HONG PHUC 093****939 2,498,485 200,000
150 DO PHAM HUYEN ANH 081****677 2,475,000 200,000
151 GIANG THIEN TAM 091****907 2,468,537 200,000
152 THAI NGUYEN HOAI DUONG 093****038 2,445,000 200,000
153 HO QUOC VIET 093****879 2,429,023 200,000
154 NGUYEN THI HONG PHI 036****673 2,424,000 200,000
155 NGUYEN CAO CUONG 096****161 2,335,286 200,000
156 HA NHAT TOAN 093****879 2,296,763 200,000
157 TRAN GIANG NAM 098****788 2,256,373 200,000
158 MAI MINH CHAU 094****635 2,197,000 200,000
159 NGUYEN THANH CONG 088****123 2,180,092 200,000
160 HOANG VAN HIEU 038****548 2,075,032 200,000
161 TRAN XUAN THAI 090****889 2,046,000 200,000
162 NGUYEN BICH TUYEN 083****699 2,034,650 200,000
163 PHAM VAN BAO 097****975 2,000,000 200,000
164 BUI XUAN HUY 093****793 2,000,000 200,000
165 NGUYEN TRAN ANH 037****266 2,000,000 200,000
166 NGUYEN NGOC LONG 094****188 2,000,000 200,000
167 VO THANH PHONG 090****496 1,993,000 200,000
168 TRAN THI NGOC MAI 091****279 1,967,715 200,000
169 BANG TRAC HUNG 090****884 1,964,841 200,000
170 PHAM THI THUY DIEM 081****680 1,957,000 200,000
171 VO CHI AI 090****840 1,956,000 200,000
172 LE THI THU HUONG 093****789 1,936,592 200,000
173 PHAM THI KIM DUNG 093****290 1,935,000 200,000
174 PHAN KIM ANH 086****299 1,917,888 200,000
175 NGUYEN PHUOC TAM 093****995 1,900,000 200,000
176 TRAN THI HOA 039****337 1,883,554 200,000
177 NGUYEN TAN LUAN 033****563 1,878,806 200,000
178 DUONG THAI BAO 079****556 1,864,000 200,000
179 NGUYEN TAN PHUONG 091****008 1,857,361 200,000
180 PHAM MINH PHA 033****298 1,830,000 200,000
181 VAN THI LOAN 090****094 1,778,332 200,000
182 PHAM HONG THANG 090****878 1,761,113 200,000
183 PHAN THI VIEN 097****983 1,757,000 200,000
184 TRAN NGOC NGHIA 081****891 1,753,000 200,000
185 NGUYEN NGOC HOANG 096****436 1,739,617 200,000
186 NGUYEN THI HUONG 090****943 1,715,109 200,000
187 LE THI HUYNH NHU 070****569 1,631,000 200,000
188 NGUYEN THANH SANG 091****813 1,604,469 200,000
189 LE QUAN LIEM 098****507 1,580,000 200,000
190 VO MINH THI 090****458 1,563,894 200,000
191 NGUYEN VU LINH 039****436 1,550,000 200,000
192 NGO TUAN NGHIA 036****657 1,544,000 200,000
193 DUONG QUOC VIET 093****789 1,540,000 200,000
194 VU THI KIEU ANH 090****827 1,538,000 200,000
195 LAI THI HUE SANG 094****279 1,534,781 200,000
196 NGUYEN THI MAI THUY 093****514 1,527,170 200,000
197 NGUYEN NGOC NAM PHI 076****843 1,527,000 200,000
198 LE VAN HUNG 098****488 1,519,000 200,000
199 NGUYEN THANH PHONG 093****378 1,502,000 200,000


 >>>Thể lệ chương trình chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng OCB thông qua Hotline: 1800 6678 (Miễn phí 24/7).
Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động