Chia sẻ

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT RỘN RÀNG - GỬI TIỀN TRÚNG VÀNG

14/07/2022

Chúc mừng Quý Khách hàng trúng thưởng từ chương trình "Sinh nhật rộn ràng – Gửi tiền trúng vàng". Danh sách được cập nhật theo từng Kỳ quay, chi tiết xem bên dưới!

Vòng quay Kỳ 1 (từ 28/06/2022 – 02/7/2022)

STT

MÃ ĐỊNH DANH (CIF)

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

GIẢI THƯỞNG

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

2146497

VO THI THUY HOA

2,6 lượng vàng

091430****

2

7360781

VU BUI KHANH TRAN

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

090364****

3

824510

DOAN QUOC LONG

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

098260****

4

1462141

LE THI THUY DIEM

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

094403****

5

1947531

NGUYEN HUY HOP

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

093170****

6

7789986

HOANG THI PHAN TRANG

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

091518****

7

7768377

NGUYEN THI QUA

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

096229****

8

2489096

HOANG THI THUY

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

098500****

9

1798677

PHAM THI THAI HIEN

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

090678****

10

1563584

DAU THI NGUYET

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

098543****

11

1645241

SON MI JIN

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

088674****

12

2137820

LE KIM NGOC

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090708****

13

883286

LE THI HOA

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090299****

14

1420088

NGUYEN THI THU HUYEN

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

093800****

15

70518

NGUYEN MY DUYEN

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

093517****

16

1353845

LE TRONG ANH

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

085306****

17

7624666

PHAN THI THU HUONG

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090390****

18

1045869

VU THU HA

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090372****

19

1274980

TRAN SONG ANH

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

097216****

20

1270011

NGUYEN THIEN KIM

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

091383****

21

2364459

VU TRAN THUY VY

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

093334****

22

1415244

LE THI HOC

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

098361****

23

7377106

DOAN THI HONG YEN

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090991****

24

2891

NGUYEN THI HONG HANH

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

098808****

25

979720

NGUYEN VINH HOA

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090685****

26

812936

TRAN THI TUAN ANH

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090951****

27

1120850

NGUYEN THANH NHAN

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

033917****

28

2256724

NGUYEN KIM ANH

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090390****

29

7540610

DOAN THI LUU

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

091772****

30

1892600

MAI LAN PHUONG HOANG

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

033992****

31

2213671

NGUYEN THI MINH HIEN

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090881****

32

848028

VO HONG TAI

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090303****

33

1334396

PHAN THI THU

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

035589****

34

2470717

NGUYEN THI LE HAU

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

036924****

35

1742021

PHAM VAN KHOI

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

091324****

36

123153

MAI THI NGOC ANH

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

090311****

37

1946696

DINH THI MAI ANH

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

098690****

38

2419448

DOAN HAI YEN

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

093231****

39

7713366

NGUYEN THI BICH HA

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

038540****

40

1403643

PHAM VIET KIEU

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

098317****

41

2032424

TU HUE NGA

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

091385****

42

897701

CAO THI HUYNH MAI

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

091980****

43

2283557

DO TRONG CAU

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

037878****

44

1385049

BAE IN HAN

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

090860****

45

901464

BUI THI VIET HA

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

090847****

46

60313

DUONG VAN PHU

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

083889****

47

2471945

NGUYEN VAN TUNG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

033525****

48

7620894

CHIEN LIN LIU

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

091309****

49

1264409

DANG THI THANH THUY

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

039652****

50

1901119

SAU QUOC HUNG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

091375****

51

1546392

HO THI THUY HANG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

097446****

52

1718995

NHU THI MINH THU

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

091496****

53

1991143

NGUYEN THI DUYEN

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

097510****

54

2154949

NGUYEN THI HOAI THANH

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

098929****

55

1737567

NGUYEN THI NGOC LAN

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

097935****

56

1123878

DINH MINH DUC

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

085662****

57

7742370

LUONG VAN THUONG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

090801****

58

1595569

KIM EUN HA

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

079206****

59

7712802

VU VAN CHUNG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

033317****

60

7416124

TRINH THI THANH TAM

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

098838****

61

2372876

LE QUANG HIEU

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

033816****

62

2313523

NGUYEN THI THANH HUYEN

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

090344****

63

1347534

NGUYEN TRUNG HAU

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

098979****

64

7829111

NGUYEN THANH TUNG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

090320****

65

1213079

NGUYEN THI THUY HA

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

094925****

66

1444896

NGUYEN THI TINH

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

097639****

67

2150575

DUONG THI HOAI THU

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

090999****

68

1977808

NGUYEN HOANG MY HUONG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

037957****

69

2540892

NGUYEN THI HONG CHAU

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

090207****

70

137254

TRUONG MINH TRI

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

091831****

71

1173261

NGUYEN THI THU THAO

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

098646****

72

2353674

HOANG THI HIEN

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

085552****

73

57286

VO THI MINH PHUONG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

091423****

74

2162860

PHAM THI HOANG YEN

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

038855****

75

813285

BUI VAN MUA

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

090363****

76

1050781

TON THIEN PHUONG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

096384****

77

813402

DUONG THI BINH MINH

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

090381****

78

1484421

KIM JI HYUN

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

093781****

79

2557986

NGUYEN HOANG DUY

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

091599****

80

68256

HOANG THI HOA

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

091521****

81

7865237

LEE BOGLEY

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

093507****

82

1965415

LE THI NHUNG

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

097946****


Vòng quay Kỳ 2 (từ 04/8/2022 – 08/08/2022)

STT MÃ ĐỊNH DANH (CIF) HỌ TÊN KHÁCH HÀNG GIẢI THƯỞNG SỐ ĐIỆN THOẠI
1 7886544 LE VIET CHIEN 2,6 lượng vàng 098340****
2 1021530 TRUONG THI PHUOC DIEU Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng 093319****
3 1023659 LE KHAC NGOC QUYNH Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng 090832****
4 1777262 KHA TAC Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng 091928****
5 7739693 PHAN THI LY Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng 097849****
6 7776502 HA THI THU HIEN Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng 096400****
7 1052916 NGUYEN THI LE THI Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng 091571****
8 1109189 VO THI PHUONG TRANG Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng 090398****
9 2472852 NGUYEN THANH CUC Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng 097488****
10 2450485 TRUONG MINH XUAN THAO Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng 090299****
11 1009166 NGUYEN THI PHUNG Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 091854****
12 1079822 NGO VAN HUU Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 090478****
13 1123200 BUI HONG MINH Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 091390****
14 1162189 NGUYEN HONG NGOC Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 096833****
15 1169007 HUYNH VAN DUC Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 090771****
16 1437270 PHAM THUY HUONG Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 090410****
17 1602051 NGUYEN THANH DUOC Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 038302****
18 1828806 PHAN VAN TRI Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 091387****
19 1897147 NGUYEN THI HONG LIEN Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 058759****
20 2250650 DUONG THI CAM MY Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 097547****
21 2395999 LE THI HUONG Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 097433****
22 2428461 NGUYEN THI BONG Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 037945****
23 2435613 NGUYEN THI TIEU BANG Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 076396****
24 2494643 DO THI NHI Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 093392****
25 2531954 NGUYEN THI PHUONG CHI Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 097220****
26 2641933 HUYNH THI GIANG HA Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 093969****
27 59389 NGUYEN DANG LE Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 090876****
28 7405032 HOANG THI THANH NHUAN Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 098967****
29 7613740 NGUYEN UYEN QUY Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 094351****
30 7616830 LUONG MAI ANH Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 070776****
31 905767 NGUYEN PHUOC THU THUY Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 093202****
32 1546092 VU HOANG KHANH Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 094688****
33 1915263 NGUYEN THI NGAT Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 098327****
34 1917341 BUI THI KIEU MY Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 034318****
35 2121838 DUONG BAO QUOC Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 096759****
36 2305249 VO THI THUY Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 091457****
37 2636798 DUONG THI THUY LINH Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 077257****
38 7563218 NGUYEN HOANG NHA PHUONG Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 090895****
39 7620174 TRAN THI LAN PHUONG Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 094392****
40 7475834 HWANG INSUNG Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng 093350****
41 1054156 LE THI KIM PHUNG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 093800****
42 1098666 HUNG CHIH WEI Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 036975****
43 1099634 LE THI TO NGA Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091406****
44 1126698 LUU TAN MINH CHIEN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 035276****
45 1152683 NGUYEN MINH DUC Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 093818****
46 1230186 NGUYEN HUYNH HUU LUAN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 096559****
47 132758 TON NU LAN HUONG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090408****
48 1586486 TRAN THI HAI YEN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091611****
49 1667715 TRAN DAO KHANH LINH Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091619****
50 1881621 VU THI LUYEN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 096155****
51 1982353 HUYNH THI MINH PHUONG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091312****
52 2086349 NGUYEN THI HONG NGOC Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 097241****
53 2101759 VU THE NANG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 093373****
54 2233769 HUYNH THI MINH TAM Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091312****
55 2242710 NGUYEN THI KIM UYEN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 032718****
56 2248556 JRIYASETAPONG PIYAPONG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091987****
57 2253892 HEO CHAN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 089980****
58 2286560 LUU THI THUY DIEM Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 097389****
59 2434769 NGUYEN THI THUY TRANG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 076781****
60 7729456 TRUONG VAN LOC Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091903****
61 7822055 BUI THI TAM Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 038978****
62 7914502 TRUONG THI THANH HAI Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 094901****
63 808999 TRONG THI THU NGA Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 098364****
64 813055 LE NGOC UYEN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090312****
65 816812 HOANG THI THANH HUYEN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091300****
66 833770 PHAM CONG XUYEN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091379****
67 984475 NGUYEN TUAN KIET Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091392****
68 1057467 DUONG NGOC KHANH VY Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 097571****
69 1298949 LAN GUOTAO Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090959****
70 1266625 NGUYEN HOAI NAM Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090317****
71 1417537 TRINH THI THONG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 033415****
72 146688 VO XUAN VINH Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091397****
73 1473050 LE MINH TRUNG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091938****
74 1663948 HOANG NGOC DUNG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090811****
75 1778658 NGUYEN THI BICH HUYEN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 039442****
76 1591292 YOO HYOSUN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090805****
77 1905200 NGUYEN THI THANH HUONG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 094214****
78 2137433 POLOJAC LJUBOMIR NGUYENTHI XUAN THU Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 079553****
79 2249133 NGO LAM SON Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 093209****
80 2337625 LEE BYUNG JUNG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090858****
81 2501903 LE THI THAO Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090286****
82 2590991 LAM THI THUY LINH Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 039619****
83 2637515 NGUYEN BA SAO Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091249****
84 7589895 NGUYEN THI HONG LAN Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 098212****
85 7646450 NGUYEN THI KHANH LINH Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 093870****
86 7682063 DO THI HA PHUONG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 097451****
87 7848934 NGUYEN PHUONG ANH Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 039369****
88 7758960 TRAN HIEU TRINH Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 093540****
89 7861833 HOANG THI TUYET Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091231****
90 810939 NGUYEN ANH THI Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 097601****
91 7925327 NGUYEN THANH CHUNG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 096921****
92 813304 NGUYEN THI THUY LINH Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090953****
93 860779 NGUYEN THI MINH PHUONG Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 090801****
94 7932498 DO DIEU THU Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 091258****
95 7952530 DOAN THI THUY NINH Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng 039207****

>>>Chi tiết thể lệ chương trình tại đây!

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng: 1800 6678 (Miễn phí 24/7).

Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động