Chia sẻ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG CTKM TIẾT KIỆM ONLINE - ƯU ĐÃI X3

19/08/2021
Chương trình "Tiết kiệm online - ưu đãi x3" công bố danh sách Khách hàng trúng thưởng khi tham gia vòng quay may mắn các kỳ. Xem danh sách chi tiết bên dưới!


KỲ 3
Vòng quay may mắn Kỳ 3 có 50 Khách hàng trúng thưởng từ chương trình.

Mã định danh
(CIF)
Họ Tên Số điện thoại Phần thưởng
2567591 TRAN THI LAN HUONG ******229 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2288359 MAI XUAN TUYEN ******676 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2565500 PHAM HONG NHU NGOC ******115 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1388153 NGUYEN THI KIM NGAN ******386 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1120002 NGUYEN THI HONG TUYEN ******978 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1212294 TRAN THI THUY NHAN ******215 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1440952 TRAN THI TUYET MAI ******207 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1680089 TRUONG KHANH PHUONG NGUYEN ******380 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1959813 VU THANH MAI ******578 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2046023 NGUYEN THI TUYET MAI ******335 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1911369 NGUYEN THI THU HIEN ******885 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1043249 NGUYEN THI THANH THUY ******867 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1000189 LE THI THANH BINH ******162 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
2271881 NGUYEN VAN LONG ******836 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1732050 NGUYEN TRUNG CHINH ******801 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1859084 LE THI NGOC TRAN ******503 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1229699 VU THANH HAI ******603 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1050923 TRAN THIEN PHUC ******022 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
2465746 LE NHAT HOANG LAN ******894 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1392684 DOAN THI NGOC LINH ******667 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2447724 VU HIEU THU ******141 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1742021 PHAM VAN KHOI ******487 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2511473 PHAM DUC DONG ******334 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2215961 NGUYEN THANH BAO NGOC ******357 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2560188 DO NGUYEN NGUYET HANH ******016 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
863513 TRUONG HOAI PHUONG ******385 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1416988 LE HAO KIET ******888 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2290816 NGUYEN THI THOM ******063   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1651354 DINH QUOC TUYEN ******148   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2365381 TRAN CHI NAM ******918   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
967047 NGUYEN VAN GIAU ******274   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2647326 PHAM HOANG QUANG ******179   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1639120 NGUYEN DANG NHUT ******303   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1037611 NGUYEN THI BINH ******477   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2698537 DOAN MINH PHUONG ******177   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2411146 TRAN THI HIEN ******875   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1394447 DAU VAN QUAN ******125   Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1263161 LE THI THUY DUONG ******619 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2369778 PHAM LE HONG SUONG ******396 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1618068 DO THI MY DUYEN ******645 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2054628 NGUYEN DUC HAI ******554 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1050399 PHAN HOANG LONG ******030 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1263580 HOANG THI LOAN ******331 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1050857 HUYNH CANH THANH ******113 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2352936 NGUYEN DIEU THUAN ******281 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2351853 NGUYEN THI OANH ******361 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1560735 LE HOANG QUYNH CHI ******439 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2463590 NGO VAN NHUT ******456 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1846457 LE DINH THI ******922 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1582419 NGUYEN THANH PHUONG ******489 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng


KỲ 2
Vòng quay may mắn Kỳ 2 có 48 Khách hàng trúng thưởng từ chương trình.


Mã định danh
(CIF)
Họ Tên Số điện thoại Phần thưởng
2412723 NGO DAC MANH *******747 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2313085 TRINH THU HUONG *******109 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1800934 NGUYEN THI HONG THU *******616 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1184152 PHAN THI TUYET *******753 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1149694 HOANG HIEU TRUNG *******352 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2396154 VU NGOC SON *******128 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1268185 PHAM PHU XUAN NAM *******559 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2414418 NGUYEN THI THU TRANG *******656 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2463408 QUACH KHA PHUONG *******129 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1152996 NGUYEN THI HONG *******166 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1997377 NGO THI TO HA *******551 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1780765 PHAM THI THANH XUAN *******018 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1040759 LE DAO BAO LINH *******465 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1481430 TU THAO PHUONG *******623 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
2150575 DUONG THI HOAI THU *******459 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1204988 PHAM THI KIM DUNG *******266 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1655167 PHAM QUANG HUNG *******518 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
110219 TA THU HUYEN *******029 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
804305 CAO THI THANH HA *******990 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1016755 TRINH THI THANH TAM *******274 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
2111274 NGUYEN HOANG THAO VIEN *******969 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1153004 HO VAN TUAN *******111 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2521742 DUONG TRONG ANH *******558 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2135292 PHAM THI GAM *******372 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2454745 HO THI HOAI NHI *******068 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2274475 NGUYEN THI NHUNG *******037 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1984316 HUA THI TUYET MINH *******422 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2552080 CAO THI VIET HUONG *******898 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1738524 DO KHAC DONG PHUONG *******208 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2252396 LUONG NGOC HUNG *******316 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2285445 NGUYEN DINH SON *******812 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1463674 VAN THI KIM KHOA *******234 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2463525 VU THI MINH *******692 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2179464 PHAM HO NAM PHONG *******871 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
925576 NGUYEN THI NGON *******666 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2021869 PHAN LE NHAT BA NGUYEN KHOI *******468 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1021530 TRUONG THI PHUOC DIEU *******010 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1279532 PHAM THI NGOC QUYEN *******648 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1721401 PHAM THANH TAY *******668 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1287633 CHE THI KIM PHUONG *******890 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2102177 NGUYEN THI THU *******663 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2275693 VU VAN TRUONG *******188 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2413083 TRAN THI TRUNG HIEN *******717 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2370685 CHU THI HUONG *******138 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1401039 NGUYEN THANH HUNG *******486 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
927177 LE HUU PHUOC *******870 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2432744 PHAM HONG QUAN *******669 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1033229 MA TU LAN *******467 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng


KỲ 1

Vòng quay may mắn Kỳ 1 có 48 Khách hàng trúng thưởng từ chương trình.

Mã định danh
(CIF)
Họ Tên Số điện thoại Phần thưởng
812949 TRINH THI PHUONG HA *******545 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1411383 NGUYEN THI GAI NHO *******785 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1514711 PHAM MANH TUYEN *******124 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1036543 DINH THI NGA *******978 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2466628 NGUYEN THI AI CHAU *******601 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
905368 KHA THANH GIANG *******638 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2415669 DINH NGOC THANG *******177 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2499301 NGUYEN THI QUYNH ANH *******878 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
2260682 NGUYEN THI VINH *******648 Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1256999 LY HONG NHUNG *******xxx Voucher mua sắm Got It trị giá 10 triệu đồng
1983837 NGUYEN DINH HAI *******647 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1641983 CO NGUYEN PHUONG DUNG *******573 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1916084 NGUYEN DUONG PHI YEN *******918 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
2335741 NGUYEN NGOC NGHI *******487 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
950357 VO QUYEN ANH *******380 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
2215396 HOANG THI HA *******588 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
2285756 DINH CHI BAO *******361 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1646187 TRAN THI MONG TUYEN *******885 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1142538 DOAN HONG DANH *******040 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
1694516 NGUYEN HOANG DUNG *******606 Máy lọc không khí trị giá 10 triệu đồng
2569671 PHAN THANH HAI *******777 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1968436 BUI TUAN TU *******188 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1085571 TRAN THI KIM QUYEN *******328 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1032102 TRAN THI NHU Y *******527 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2038259 PHAN BA THAI *******163 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1587591 LAM NGOC HUE *******338 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2166845 HO LAM XUAN HUONG *******239 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1560349 DAO THI THU HANG *******186 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2284040 PHAM NGOC HUNG *******969 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
2033415 NGUYEN THI THANH HANG *******548 Máy điều hòa trị giá 9 triệu đồng
1385315 PHAM TAT THANG *******800 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
813142 LE THI MINH TUYET *******674 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1501201 LE THI ANH CHI *******429 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1413488 LE THANH HUY *******856 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1432097 LE THI LAP *******254 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
955485 PHAN THI NHUNG *******791 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2463540 NGUYEN THANH BAC *******470 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1706220 LE NHAT QUANG *******251 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
2498909 DO THI THANH *******184 Robot hút bụi trị giá 7 triệu đồng
1170921 VU THI THUY VI *******307 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
948521 NGUYEN THANH TRUNG *******649 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2510482 LE VAN NINH *******009 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1271264 NGUYEN HOANG ANH *******671 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
2173263 DUONG THI KIEU TRINH *******519 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1626742 NGUYEN THI MINH THI *******620 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
877213 NGUYEN THI THU HANG *******365 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
1670186 NGUYEN HOANG LIEN *******936 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng
985568 NGUYEN THI TUYET THANH *******345 Quạt điều hòa trị giá 5 triệu đồng

Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được cập nhật trên website https://go.ocb.com.vn/ sau 05 ngày làm việc kể từ ngày mở kỳ quay thưởng.

>>>Xem thông tin chi tiết chương trình!
Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động