ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NHẬN THẺ TRỰC TIẾP

CHỈ 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

ĐĂNG KÝ ONLINE

PHÊ DUYỆT CẤP TỐC

NHẬN THẺ TẬN TAY

Đặc quyền OCB Jetstar Platinum

 
0 đồng
Phí thường niên năm đầu

Với 0đ phí thường niên năm đầu cùng đặc quyền Platinum, mang đến trải nghiệm cuộc sống thượng lưu.

Ưu tiên
Tại quầy check-in

Quên đi việc xếp hàng và tận hưởng đặc quyền check-in tại quầy ưu tiên của Jetstar.

Tiện ích và điều kiện mở thẻ

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động