Tại sao gửi tiết kiệm tại OCB?

Thể lệ chương trình

  • Chương trình áp dụng từ 21/01/2019 - 01/03/2019.
  • Chương trình áp dụng đối với gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3, 6, 12 tháng tại quầy.
  • Chương trình chỉ áp dụng cho Thẻ tiết kiệm mở mới (có ngày gửi trong thời gian diễn ra chương trình), không áp dụng cho những Thẻ tiết kiệm đáo hạn và tự động tái tục.
  • Chương trình không được áp dụng cùng với chính sách dành cho khách hàng ưu tiên.
  • Khách hàng gửi tiết kiệm theo chương trình này sẽ không được tất toán trước hạn. Trường hợp khách hàng đã tham gia mà có nhu cầu tất toán trước hạn, phải bồi thường số tiền đã nhận.
  • Số tiền lì xì tối đa: 5 triệu đồng/Thẻ tiết kiệm.

Đăng ký gửi tiết kiệm ngay

Tận hưởng dịch vụ Ngân hàng số OCB OMNI chỉ 1 bước đơn giản

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động