Tiện ích bất ngờ

Sở hữu các tiện ích vượt trội trong cách mạng ngân hàng số

Chuyển tiền 24/7

  • Trong 8 giây tiền vào ngay tài khoản
  • Thực hiện hàng ngàn giao dịch cùng lúc, chỉ 1 lần xác thực OTP

Tiết kiệm online

  • Chia nhỏ nhiều sổ, linh động thời gian đáo hạn
  • Cầm cố sổ tiết kiệm online, vay ngay không cần tất toán

Quản lý thông minh

  • Đặt lịch tự dộng thanh toán hóa đơn, định kỳ
  • 1 cú chạm quản lý toàn bộ tình hình tài chính

An toàn tuyệt đối

30 giây có ngay tài khoản

Đăng ký online

30s điền thông tin

Xác nhận thông tin

Tại nơi khách hàng chỉ định

Kích hoạt tài khoản

Kích hoạt tại nhà

Đăng ký mở tài khoản miễn phí

Tận hưởng dịch vụ ngân hàng hợp kênh chỉ 1 bước đơn giản

Ứng dụng OCB OMNI trên di động

Xem hướng dẫn cài đặt